Oslo sentrum

Til leie – KONTORLOKALER TIL LEIE KONGENS GATE 2 VED BANKPLASSEN

Prospektet er ikke aktivt
12_1055095168_xl
12_1055095168_xl
kongens gate 2
kongens gate 2
12_112698459_xl
12_112698459_xl
12_1006102173_xl
12_1006102173_xl
12_1998681166_xl
12_1998681166_xl
12_1991630028_xl
12_1991630028_xl
12_574508684_xl
12_574508684_xl
12_1823517614_xl
12_1823517614_xl
90_1394752166_xl
90_1394752166_xl
IMG_3355
IMG_3355
90_1720659771_xl
90_1720659771_xl
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon, Alarm, Bredbåndstilknytning, Heis

Beskrivelse

Vi har for utleie kontorlokaler i Kongensgate 2 fra 95 - 194 kvm.

Lokalene er ledige sommeren 2016.

Adkomst

Adkomst til lokalene skjer via eiendommens hovedinngang i Kongensgate.

Offentlig komunikasjon som buss og trikk finnes i umiddelbar nærhet, og det er kun 6-7 min å gå til Nationatheateret stasjon eller Sentralbanestasjonen.

Parkeringsplass kan leies i tilstøtende parkeringshus (Bankplassen Parkering). Forøvrig henvises det til avgiftsparkering i området og langs Akershus festning.

Beliggenhet

Kongensgate 2 ligger på hjørnet av Kongensgate og Bankplassen ved "gamle" Norges bank, midt i hjertet av Kvadraturen.

Bankplassen fremstår i disse dager i nyrehabilitert "drakt" med hyggelig atmosfære, uteserveringer etc.

Standard

Lokalene er av god standard med kvalitetsmessig materialvalg og ligger med utsikt dels mot Kongensgate og dels mot indre gård.

Seksjonen er tilknyttet eiendommens moderne ventilasjonsanlegg med kjøling (forbehandlet luft).

Det er høyt under taket og gode lysforhold i hvert areal.

Heis fra. 1. - 5. etasje.

Innhold

Følgende lokaler er / blir ledige:

3. etasje hovedfløy: 194 kvm beliggende mot Kongensgate og indre gård.

5. etasje indre gård: 119 kvm.

7. etasje indre gård: 95 kvm , sjarmerende loftsseksjon.

Fakta om eiendommen

Renovert: 2012
Byggeår: 1894

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.