Oslo sør

Til leie – Kontorlokaler sentralt på Ryen til leie

Fasade
Fasade
Bilde 2
Bilde 2
Bilde 1
Bilde 1
Bilde 3
Bilde 3
Bilde 4
Bilde 4
kontor sjef
kontor sjef
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

Næringsbygg over 4 etasjer med forretningsvirksomhet og lager i 1. etasje og kontorer i etasjene over.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt plassert på Ryen, som er et knutepunkt for hovedfartsåren nord, øst og sør for Oslo. Eiendommen ligger i et etablert område for handel, kontor og lett industri, med enkel tilgang til E6 / Ring 3 både i sør- og nordgående retning. Det er kort avstand til offentlig kommunikasjon, både buss og t-bane.

Innhold

Lokalet ligger i 4. etasje og består av et resepsjonsområde, 6 kontorer, et møterom, te-kjøkken, spiseområde, lager/arkivrom, toalett og dusj.

Lokalet holder god kontorstandard. Det er balansert ventilasjon med kjøling. Oppvarming via panelovner.

Opplegg for data- og telelinjer.

Parkering etter nærmere avtale.

Felleskostnadene er stipulert til kr. 150,- + mva. pr m2 pr år.

Strøm etter egen måler.

For ytterligere informasjon og visning, kontakt megler.

Bydel Nordstrand består av områdene: Ekeberg, Bekkelaget, Brattlikollen, Ormøya, Malmøya, Ulvøya, Lambertseter, Nordstrand og Ljan og har rundt 50.000 innbyggere og et areal på 16,9 km².

Bydelen har en kommunal bydelsadministrasjon ledet av en bydelsdirektør som er underlagt byråden for helse- og sosial, med 1.200 ansatte som yter pleie- og omsorgstjenester, sosiale tjenester, barnehagetilbud og forebyggende arbeid som har stor betydning for alle aldersgrupper i hverdagen.

Bydelen har også et rikt frivillig organisasjonsliv som gir alle aldersgrupper varierte valgmuligheter til adspredelse, helse og aktivitet. Bydel Nordstrand skal være en attraktiv bydel med høy trivsel.