Oslo vest

Til leie – Kontorlokaler sentralt Karenslyst Alle med unik utsikt, takhøyde og effektivitet

11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition Alarm Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass Heis Kantine

Beskrivelse

Eiendommen Karenslyst Alle 9 har en meget sentral beliggenhet midt i Skøyens hovedgate. Eiendommens inngangsparti er nyoppusset og fremstår som representativt og innbydende. Bygget holder god standard og huser i dag en rekke solide bedrifter. I første etasje ligger Skøyentorget med en rekke butikker og serveringssteder. Det er etablert helt nytt felles garderobeanlegg i bygget og det er avlåst innendørs sykkelparkering. Det kan tilbys tilgang til kantine i nabobygget.

Adkomst

Skøyen er ett sentralt knutepunkt som gir lett adkomst for besøkende og ansatte både med bil og offentlig kommunikasjon. All offentlig kommunikasjon er i umiddelbar nærhet, busser og trikker samt tog- og flytog fra Skøyen stasjon som er ett av Norges største kollektivknutepunkt.

Beliggenhet

Skøyen er i dag et moderne byområdet som har forandret seg fra et industriområdet til en levende bydel med spisesteder, forretninger, boliger og et levende næringsliv. Det bor omkring 20.000 mennesker rundt Skøyen med omegn, og det arbeider rundt 30.000 mennesker i området.

Karenslyst Alle har med tiden blitt en hovedgate for handel for Skøyen område og kan tilby det meste innenfor alle service- og næringstilbud.

Innhold

De aktuelle lokalene ligger i byggets 5 og 8 etg. etasje. Lokalene vil bli totalrenovert der leietaker vil kunne være med på å påvirke planløsning og innhold i lokalene. Lokalenes utforming gjør dem meget effektive og den meget gode takhøyden gjør lokalet luftig. Det er store vinduer på begge sider av lokalet som gir godt med naturlig lys inn. Det er utvendig solavskjerming på solutsatte steder. Lokalet egner seg for cellekontor, åpent landskap eller kombinasjon der man vil kunne ha en avskilt mottaksavdeling med møterom. Det er separat vareheis som går direkte inn i lokalet. Ferdig lokale vil hode god moderne kontorstandard med ny belysning, datakabling, ventilasjon/kjøling(komfort kurs i lokalet), nye fronter, etc.. Lokalet i 8 etg. er byggets toppetasje med utsikt ut mot bydøylandet og Holmekollen.

Skøyen fikk jernbanestasjon så tidlig som i 1872, noe som ga grunnlaget for en betydelig industriutvikling. Store deler av området var preget av industri helt frem til 1970- og 80-tallet, da det søndre Skøyen-området ble transformert til et kontorområde. Samtidig ble det nordlige Skøyen utviklet til et boligområde. Skøyen er imidlertid et lite og begrenset område.

Skøyen har vokst frem som et attraktivt og etablert kontorområde de to seneste tiårene, med moderne bygg som huser forskjellige typer bedrifter. Mens prestisjeområdet CBD (Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen) har de høyeste leieprisene og leietakere med høy betalingsvilje innenfor bransjene finans og juss, er leienivåene mer moderate på Skøyen. Bedriftene i området er ofte kunnskapsbedrifter innenfor bransjer som informasjonsteknologi, ingeniørtjenester, revisjon og konsulenttjenester.

Gjennom 90-tallet og det siste tiåret har eiendomsutviklere satt opp en rekke kontorbygg på Skøyen. Plasskrevende virksomheter som Norges Varemesse er blitt flyttet ut av området og erstattet med nye kontorbygg. De seneste årenes utbygging på Skøyen har bidratt til at mesteparten av næringstomtene allerede er blitt bygd ut. Utvalget av mulige nybygg er dermed begrenset. Torstein Tvenges eiendomsselskap Fram Eiendom har imidlertid vært en av de få som har utviklet nytt på Skøyen den seneste tiden, blant annet med et kontorbygg på 20 000 kvadratmeter rett ved siden av Skøyen stasjon. Ellers har Norwegian Property kjøpt Essos bensinstasjonstomt i Drammensveien 149. Der skal det utvikles et nytt kontorbygg på inntil 12 000 kvadratmeter.

Selv om det er få muligheter til å komme inn i nybygg på Skøyen, er mange av de annonserte lokalene moderne og relativt sett nye. I tillegg vil flere eiendommer bli rehabilitert og rustet opp til den nødvendige standarden.