Rogaland

Til leie – Kontorlokaler på ca 633 m² BTA med tilstøtende uteareal på hhv ca 5 000 m² og ca 3 500 m², sentralt på Forus

47_735297976_xl
47_735297976_xl
47_1187682482_xl
47_1187682482_xl
47_1146855333_xl
47_1146855333_xl
47_944145112_xl
47_944145112_xl
47_95785900_xl
47_95785900_xl
47_690338805_xl
47_690338805_xl
47_1327814036_xl
47_1327814036_xl
47_1179058224_xl
47_1179058224_xl
47_2059967377_xl
47_2059967377_xl
47_1722779222_xl
47_1722779222_xl
47_1118967297_xl
47_1118967297_xl
  • BESKRIVELSE

Innhold:

Kontorfløyen på eiendommen består av 4 kontoretasjer samt en underetasje med trimrom, m.m. Det er tilgjengelig ca 633 m² kontor i byggets 4. etasje.

På eiendommen er det videre to uteareal til leie, på henholdvis ca 5 000 m² og ca 3 500 m². Begge utearealene er opparbeidet og inngjerdet. Det kan være mulig å foreta oppdeling av uteområdene.

Leietaker har tilgang til fellesfunksjoner som kantine, garderober og trimrom m.m.

Standard:

Eiendomsmassen vurderes å være i godt vedlikeholdt stand. Kontorlokalene holder god standard.

Beliggenhet:

Eiendommen ligger på Forus i kommunegrensen mellom Stavanger og Sandnes, og er lett tilgjengelig med korte reiseavstander til Stavanger, Sandnes og Sola.

I dag er det rundt 1000 ulike virksomheter etablert på Forus med til sammen over 20 000 medarbeidere. Blant annet er landets ledende oljeselskaper, entreprenørbedrifter, produksjonsbedrifter, dataselskaper, handel- og servicevirksomhet etablert her.

Adkomst:

Eiendommen er lett tilgjengelig med privatbil samt med offentlig kommunikasjon

Parkering:

God parkeringsdekning på eiendommen

Overtakelse:

Etter avtale

Energimerking:

Eier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bygning blir inngått. Energiklassifiseringen har en scala fra A- G, men det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Eier er oppfordret til å besørge eiendommen energiklassifisert. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen. Så lenge energiasstest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 13
Bruksnr: 494