Sør Trøndelag

Til leie – Kontorlokaler med lager - Meget sentralt - Gunstig leie!

Fritekst______________
Fritekst______________
Fritekst_____________
Fritekst_____________
Fritekst_______________
Fritekst_______________
Fritekst
Fritekst
Fritekst_
Fritekst_
Fritekst__
Fritekst__
Fritekst___
Fritekst___
Fritekst____
Fritekst____
Fritekst_____
Fritekst_____
Fritekst______
Fritekst______
Fritekst_______
Fritekst_______
Fritekst________
Fritekst________
Fritekst_________
Fritekst_________
Fritekst__________
Fritekst__________
Fritekst___________
Fritekst___________
Fritekst____________
Fritekst____________
Fritekst________________
Fritekst________________
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Sentralt beliggende ved Festningen i Trondheim. Avkjøring fra Stadsingeniørs Dahls gt/Festningsgata.

Parkering

Oppstillingsplass for bil utenfor bygningen.

Diverse

På grunn av omkringliggende bebyggelse(skole/boliger) vil utleier ta inn restriksjoner mot støyende arbeider utomhus i leiekontrakten.

Bebyggelse

Eiendommen eies av Forsvarsbygg ved Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning.

Lokalene består av kontorlokaler og noe lager og utgjør ca 340m2.
Lokalene befinner seg i underetasjen i et bygg som inneholder gymsal i hovedplan.
Egen parkeringplass utenfor lokalene.

Gjeldende reguleringsplan er r0062. Eiendommen er regulert som Offentlige bygninger.
Utleier vil søke Trondheim kommune om dispensasjon fra denne bestemmelsen paralellt med utleieprosessen.

Fasiliteter

Sentralt
Parkering
Kjøreport