Oslo sentrum

Til leie – Kontorlokaler i Sentrum v/Nasjonalteateret. Prisgunstig!

St_Olavsgate_25-002
St_Olavsgate_25-002
St_Olavsgate_25-027
St_Olavsgate_25-027
St_Olavsgate_25-023
St_Olavsgate_25-023
St_Olavsgate_25-003
St_Olavsgate_25-003
St_Olavsgate_25-028
St_Olavsgate_25-028
St_Olavsgate_25-004
St_Olavsgate_25-004
St_Olavsgate_25-018
St_Olavsgate_25-018
St_Olavsgate_25-016
St_Olavsgate_25-016
St_Olavsgate_25-020
St_Olavsgate_25-020
St_Olavsgate_25-021
St_Olavsgate_25-021
St_Olavsgate_25-024
St_Olavsgate_25-024
St_Olavsgate_25-015
St_Olavsgate_25-015
St_Olavsgate_25-026
St_Olavsgate_25-026
St_Olavsgate_25-017
St_Olavsgate_25-017
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Et lett synlig landemerke midt i Oslo sentrum med få minutter gange til Nasjonalteateret stasjon med tilgang til alle bussforbindelser, flytoget, samt hele tog og T-banenettet.

Bygget ligger i et attraktivt område rett ved Slottsparken.

Alle servicetilbud ligger i umiddelbar nærhet med cafeer, butikker, restauranter, hoteller og post.

Standard

Lokalene er lyse og meget fleksible. Lokalene kan tilpasses leietakers individuelle behov og spesifikasjoner og leveres inkludert kortlesere og spredenett m.m.

Leveransen spesifiseres i hver enkelt tilbud sammen med planløsning.

Inneholder

Moderne kontorbygg i Oslo sentrum som kan tilby fleksible kontorarealer med mulighet for meget effektive løsninger i cellekontor så vel som i åpne team og landskapsløsninger. Stort Innvendig atrium er en god lyskilde til alle deler av lokalet. Eiendommen kan tilby parkering, eget treningssenter og basseng, samt hyggelig kantine og dusj/garderobe fasiliteter. Ønsker man å ha en sentral lokalisering i Oslo sentrum, er dette et meget godt alternativ som man bør vurdere nærmere.

Eiendommen eies av Oslo Turn AS som igjen eies i sin helhet av Oslo Turnforening - norges eldste idrettsforening. Det er i eiers interesse at bygget og utomhusarealene fremstår som pene da eier driver utleie av treningssenter i byggets 1. og 2. etasje. Oslo Turn AS er et veldrevet selskap (organisasjon) med solid økonomi og ikke minst et faglig godt miljø.

Lokalet er ledig nå.

Parkering

Eiendommen har parkeringsmuligheter i eget garasjeanlegg i 1 etasje.
Det kan p.t fristilles inntil 3 plasser.
Pris kr 2.500,- eks. mva pr. plass/mnd.

I tillegg er det mulig å leie utendørs parkeringsplasser som driftes via Europark på naboeiendommen.
Antatt tilgjengelighet p.t mellom 20 -30 plasser.
Pris på forespørsel.

I tillegg ligger det hele 3 stk P-hus i nabokvartalene med få minutters gange.

Tilrettelagt sykkelparkering i bakgården.

Kantine

Hyggelig kantine i byggets andre etasje som disponeres av kontorleietakerne.

I tillegg kan kantinen etter nærmere avtale leies til interne arrangementer og møter.

Kantinens driftes av Elite kantine partner.

Arealdisponering

Plantegninger er vedlagt prospekt.

Endelig utarbeidelse av forslag til innredning gjøres i samarbeid med leietaker og gårdeiers arkitekt.

Antall arbeidsplasser vil variere ut fra leietakers behov.
Det antas enkelt å plassere ca 50 personer i arealet når de fleste sitter i cellekontorer. Ved åpne løsninger, team og landskapsløsninger,opptil 85 personer på ett plan.

Dette viser at bygget er et av de mer arealeffektive i Oslo sentrum

Bebyggelse

St. Olavsgt. 25 - kalt Turnhallen er gjenoppbygget som et moderne kontorbygg i 1993 etter at den gamle Turnhallen brant. Fasaden er beholdt, noe som gjør at bygget får en meget hyggelig identitet. Bygget ble bygget av og for SELMER (SKANSKA).

Oslo Turn har et topp moderne treningssenter i de nederste etasjene i bygget. Leietakere kan gjøre egen avtale med Oslo Turn for bruk av trimsenter for de ansatte.

Ledig fra

Ledig nå.

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Parkering
Ventilasjon
Kantine
Brebånd
Alarm
Vaktmester

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.