Akershus

Til leie – Kontorlokaler i Sandvika Business Center (Elias Smiths vei 14- 26)

Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Fasade
Kontorlokaler Sandvika Business Center
Kontorlokaler Sandvika Business Center
Kontorlokaler Sandvika Business Center
Kontorlokaler Sandvika Business Center
Kontorlokaler Sandvika Business Center
Kontorlokaler Sandvika Business Center
Kontorlokaler Sandvika Business Center
Kontorlokaler Sandvika Business Center
Elias_Smiths_34-024Kontorlokaler Sandvika Business Center - Inngangsparti
Elias_Smiths_34-024Kontorlokaler Sandvika Business Center - Inngangsparti
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Kontor
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Garderobe
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Garderobe
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Garderobe
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Garderobe
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Sykkelparkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Sykkelparkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Sykkelparkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Sykkelparkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Innkjøring parkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Innkjøring parkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Parkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Parkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Parkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Parkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Parkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Parkering
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Kontorlokaler Sandvika Business Center - Område
Illustrasjonsplan 4.etasje
Illustrasjonsplan 4.etasje
Illustrasjonsplan 4.etasje_alt.2
Illustrasjonsplan 4.etasje_alt.2
Illustrasjonsplan 5.etasje
Illustrasjonsplan 5.etasje
Illustrasjonsplan 5.etasje  alt.2
Illustrasjonsplan 5.etasje  alt.2
Illustrasjonsplan 6.etasje
Illustrasjonsplan 6.etasje
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Sandvika Business Center er ett nybygg, på ca 11.000 kvm. Eiendommen er oppført midt i Sandvika sentrum. Det er et meget effektivt og fleksibelt kontorbygg som gir åpning for mange løsninger enten din bedrift sitter hovedsakelig i åpne løsninger eller i mer tradisjonelle cellekontorer. Eiendommen er et bygg som kan inndeles mellom flere leietakere. Det kan deles horisontalt med etasjeplan fra 420 kvm til 1.380 kvm.

Arealtabell – Ledige arealer
Plan 4 - seksjon BC: 965 kvm og seksjon A: 420 kvm
Plan 5 - seksjon BC: 960 kvm og seksjon A: 420 kvm
Plan 6 - seksjon A: 420 kvm
Ledige parkeringsplasser i eiendommen: 42 stk
Meget kort vei til ytterligere parkering i Elias Smiths vei.

Arkitektkontoret Stein Halvorsen AS, som har tegnet byggene, har lagt stor vekt på at dette skal være et effektive kontorbygg. Samtidig er det vektlagt at eiendommen skal være utradisjonell og strøkstilpasset omgivelsene i Sandvika. Eksteriøret brytes ned og bygget med gaten og det fremtidige torget vil fremstå som et hyggelig og intimt sted.

Sentral beliggenhet
Bygget ligger "midt i smørøyet" i Sandvika mht. kommunikasjon. Bygget er lett tilgjengelig med bil, det er kun få minutters gange til Sandvika stasjon (buss, tog, flytog).

Det er bygget et stort parkeringsanlegg under bygget over to plan. I tillegg er det etablert eget avlåst rom for sykkelparkering og flotte garderober med dusjer for damer og herrer. Leietakerne i bygget får hele 72 parkeringsplasser og motorsykkelparkering. Det vil også bli mulighet for elbilparkering i garasjen.

Utviklingen fremover
Sandvika Business Center ligger godt eksponert på en av de mest sentrale og attraktive tomtene i Sandvika. Her ligger man midt i knutepunktet enten man kommer gående eller bil, tog eller buss. Sandvika Storsenter ligger et steinkast unna. I løpet av 2020 vil E16 gå i tunnel slik at området blir enda mer attraktivt i årene fremover.

Generelt
• Kantine (kan etableres i lokalene)
• Business senter i eiendommen (Evolve)
• Garderobeanlegg med dusj
• Sykkelparkering / parkering
• Energiklasse B
• Kort vei til offentlig kommunikasjon
• Høy grad av sikkerhet (adgangskontroll med ITV / sprinkling)
• Universell utforming

Ledig fra

Etter avtale

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.