Oslo nord

Til leie – Kontorlandskap, Økern

Kabelgata 1
Kabelgata 1
Økern
Økern
Kabelgata_1_39--105
Kabelgata_1_39--105
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass

Beskrivelse

Vi har etablert kontorlandskap for seriøse leietakere på Økern, og har noen ledige cellekontorer til leie i Kabelgata 1.

Etasjen består av cellekontorer møterom samt kjøkken med tilknyttet spiserom.

Beliggenhet

Kontorlokalene ligger i et flott og verneverdig bygg sentralt på Økern Næringspark, med enkel adkomst både fra nordgående og sørgående retning. Eiendommen ligger kun 500 meter fra Økern senteret, hvor det nye knutepunktet for offentlig kommunikasjon kommer.

Standard

Etasjen består i dag av cellekontorer, møterom og kjøkken med tilhørende spiserom. Etasjen er gjennomgående lyse og innehar ventilasjon/kjøleanlegg.

Innhold

Vi har etablert kontorlandskap på Økern, og etasjen består av en kombinasjon av cellekontorer, møterom samt kjøkken med tilhørende spiserom. Lokalene leies ut som de fremstår i dag.

Møterom, toaletter og kjøkken med spiseplass benyttes sammen av alle leietakerne i etasjen.

Lokalene er tilknyttet to inngangspartier, så egner seg godt som flerbrukslokale.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 431
Bruksnr: 122

Bjerke bydel er Oslos nest minste bydel målt etter folketall og har et areal på 7,7 kvadratkilometer. Bydelen, som inneholder de to næringsområdene Økern og Brobekk, har tradisjonelt huset plasskrevende lager- og industrivirksomheter. Men de seneste årene har trenden vært at lager og industri flyttes ut av bydelen for å gjøre plass for kontorbygg og boliger. Det har vært snakk om at den nedre delen av Groruddalen, fra Økern og opp gjennom Brobekk, kan bli ”nye Nydalen”, et nytt og attraktivt kontorområde for virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Økern

Det gigantiske veiprosjektet Ring 3 Ulven-Sinsen er blitt selve veiskillet for det som kommer til å definere Økern som et kontorområde i fremtiden. Utbyggingen til nærmere 4 milliarder kroner vil legge store veiområder i tunnell, noe som har gjort det mulig for eiendomsutviklerne å legge omfattende utviklingsplaner for næringsbygg på Økern.

Planene for nye kontor- og handelsbygg på Økern er på et tosifret milliardbeløp, og i løpet av få år vil leietakere kunne velge mellom topp moderne kontorfasiliteter til en ikke altfor høy leiekostnad.

Økern har stor tilgjengelighet, hvor det er lett å komme frem med bil. Det går også buss, flytogbuss og t-bane i området.

Brobekk

Brobekk og vestsiden av nedre Groruddalen preges av store endringer. Utbyggingen av Økern og Ring 3 har økt interessen for den nedre delen av Groruddalen og vil prege Brobekk-området fremover.

Brobekk-området består hovedsakelig av boligbebyggelse med eneboliger, rekkehus og mindre boligblokker. Området rundt Brobekk kjennetegnes først og fremst av en rekke store kombinasjons- og lagerbygg, særlig i Alf Bjerckes vei, en vei som går parallelt på østsiden av sterkt trafikkerte Østre Aker vei, rett inntil jernbanen.

Kollektivdekningen i området er ikke veldig god, men det er T-banestasjoner i nærheten, som Brobekk og Linderud med hyppige avganger, og området kan fra Oslo sentrum også nås med bussene 301 og 321. Om noen år kan det bli en tverrgående T-baneforbindelse i Groruddalen. Men mye av atkomsten er bilbasert, og det er god utendørs parkeringsdekning hos de store byggene.

Leieprisene i denne delen av Oslo er tradisjonelt nokså moderate, og jo lengre oppover i Groruddalen, desto lavere nivåer.