Oslo nord

Til leie – Kontorer ved innkjøringen til Oslo - Mulighet for lagerleie i kombinasjon med kontorer.

U111 - Sosial sone ved inngang
U111 - Sosial sone ved inngang
U111 -logo
U111 -logo
U111 - Stort møterom
U111 - Stort møterom
U111 - Gang stort møterom
U111 - Gang stort møterom
U111 - Møterom
U111 - Møterom
U111 - gangarealer
U111 - gangarealer
U111 - Kjøkken/spiserom
U111 - Kjøkken/spiserom
U111 - Inngangsdør fra lokalet
U111 - Inngangsdør fra lokalet
U111 - Møterom Ulven
U111 - Møterom Ulven
U111 - Stort cellekontor
U111 - Stort cellekontor
Planforslag 2. etg - Kombinert løsning
Planforslag 2. etg - Kombinert løsning
Planløsning 2. etg - cellekontorer
Planløsning 2. etg - cellekontorer
U111 - Kjøkken/spiserom2
U111 - Kjøkken/spiserom2
Kontor 3. etg - 902 kvm
Kontor 3. etg - 902 kvm
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Ulven - Oslos nyeste bydel!

Ulvenområdet vil gi plass til næring, nærservice og boliger. Det blir en grønn byutvikling som integrerer næring og bolig med en tydelig design- og miljøprofil, og som sikrer en tryggere og mer effektiv ferdsel både for gående, syklister og bilister. I samspill med den fremtidige utviklingen av Økern Senteret blir Ulvenområdet en komplett og fremtidsrettet bydel. Det vil gi et løft for Groruddalen. Viktig for Ulven, viktig for Oslo!

Næring
Området gir plass til nye kontorarbeidsplasser I solide, moderne bygninger, rett ved Oslos tre største hovedsfartsårer, samt T-banestasjon, buss og flybuss. Den nye hovedsykkelveien fra Grorud til sentrum går gjennom området.

Bolig
Folk skal bo, jobbe og leve i Ulvenområdet og det skal bygges mellom 2.000 til 3.000 byboliger med gode solforhold og utsikt. Det etableres grønne områder og parker som gir pusterom og gode møteplasser, og ikke minst et godt bomiljø.

Nærservice
I Ulvenområdet kommer nå på torget handel- og servicetilbud som kaféer, torg, kulturtilbud og næringsbutikker. Torgbyggets første plan og torget er en meget viktig faktor i denne utviklingen.

Standard

Kontor i 3. etasje på 902 kvm. Egnet for både cellekontorer og åpent landskap. Se ulike alternative planløsninger på bildene ovenfor. Kan ferdigstilles på 2 til 3 måneder etter ønsket løsning og standard.

Hele planet i 4. etg på 1.595 kvm ledigstilles Q2 2017: Frestår som åpne og moderne. Bildene ovenfor er hentet fra 4. etg som også gir ett godt intrykk på hvordan øvrige ledige lokaler i bygget kan fremstå etter oppgradering.

Kantine/showroom i 5. etasje med kjempestor terrasse og flott utsikt over hele Oslo. Lokalet er svært egnet som kantine/spsrerom til øvroge kontoretasjer i 3. og 4. etg.

Lager/produskjonsarealer med takhøyde på ca 3 meter med ramper. Kan deles til ca 2500 kvm BTA.

Lokalene har god standard når det gjelder ventilasjon, datakabling og andre tekniske løsninger.

Det er to personheiser i eiendommen.

Parkering

Meget godt med parkering ute og inne i eget parkeringsanlegg. Utendørs gjesteparkering.

Diverse

Kommunikasjon;
T-bane på Økern Senteret - 8 minutters gangtid
T-banen har 8 avganger pr time til/fra sentrum

Buss 21
Helsfyr - Aker Brygge

Buss 23
Lysaker - Simensbråten, 6 avganger pr. time (bussen følger ring 3)

Buss 28
Helsfyr - Fornebu

Buss 58
Helsfyr - Nydalen, 4 avganger pr. time

Buss 68
Helsfyr Grorud, stopper i Persveien

Buss 401
Oslo Bussterminal - Lillestrøm

FLYBUSSEN
Flybussen fra Økern til Gardermoen - 5 minutters gangtid til busstopp, 3 avganger pr. time - reiestid 44 minutter

Bydel Alna strekker seg oppover Groruddalens sørøstlige side langs T-bane linje 2 fra Brynseng til Ellingsrudåsen. Bydelen grenser mot Østmarka, Lørenskog kommune og bydelene Gamle Oslo, Bjerke, Grorud og Stovner. I vest og nord grenser bydelen til Østre Aker vei. De fleste som bor i bydelen sogner til områdene Teisen/Ulven/Fjellhus, Tveita, Haugerud, Trosterud, Lindeberg, Furuset eller Ellingsrud/Karihaugen. Furusetbanen går igjennom bydelen, i tillegg går det lokaltog.

Bydel Alna har langt flere innbyggere enn Grorud og areal og er også større i areal, og bydelen har også flere innbyggere med minoritetsbakgrunn enn noen kommune i Norge, bortsett fra Oslo totalt. Mesteparten av innbyggerne bor i de østre delene av bydelen, og da øst for E6.

Bydel Alna har et par stor trekkplastre på handelssiden, spesialsenteret Alna Senter bidrar til handelsinngang for bydelen, det samme gjør IKEA på Furuset.

I dalbunnen finner vi noen av landets største handels- og transportvirksomheter, særlig i området rundt Alnabru. Her finner vi også noen av de dyreste lagerlokalene i Oslo, mens det ligger flere kontorvirksomheter i tilknytning til den store gjennomfartsåren E6. Leieprisene er på kontorsiden moderate i Oslo-sammenheng, men noe høyere enn på eksempelvis Grorud. Det henger også sammen med flere moderne kontorbygninger i Alna innenfor teknologi. Langs Professor Birkelands vei i de nordvestre delene av bydelen finner vi flere bedrifter innenfor spedisjon, trykkeri og produksjon.