Akershus

Til leie – KONTORER TIL LEIE MEGET SENTRALT PÅ STABEKK I BÆRUM - RINGSVEIEN 3

Stabekk
Stabekk
10
10
Stabæk
Stabæk
11
11
Kontor på Stabæk
Kontor på Stabæk
4
4
5
5
6
6
12
12
7
7
8
8
9
9
13
13
14
14
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon, Bredbåndstilknytning, Garasje/P-plass

Beskrivelse

KONTORLOKALER TIL LEIE - MEGET SENTRALT

Ledig areal:
1. etg. ca 104 kvm BTA kontorlokaler
2. etg. tre arealer på hhv. ca. 69 kvm BTA, ca. 169 kvm BTA og ca. 246 kvm BTA
Lokalene er hovedsakelig delt opp i cellekontorer og møterom. I tillegg er det bøtekott, minikjøkken og toalett samt data / arkivrom.
Leier kan i samråd med utleier være med å påvirke lokalenes utforming.
Utleier kan tilby p-plasser på eiendommen.
EIENDOMMEN

Ringsveien 3 er på totalt ca 1.760 kvm. og består av 3 etasjer. Bygget ble oppført i 1964 som hovedkontor for Norske Fina AS og ble rehabilitert i 1994. Bygningen fremstår som godt vedlikeholdt. Bygget er oppført i solide konstruksjoner og det er lite behov for vedlikehold. Eiet tomt er på 3.844 kvm.

BELIGGENHET

Eiendommen er beliggende i et villamessig område i nær tilknytning til forretningsområde på Stabekk. Det er forøvrig også kort avstand til Bekkestua. Kort vei til nærmeste busstasjon, samt gåavstand ned til til Stabekk Togstasjon. Dagligvarebutikk ca 150 fra eiendommen.

OFF. KOMMUNIKASJON

Kort vei til busstopp i Gamle Ringeriksvei (ca 200 m) hvor det passerer busser som går bl.a. til Bekkestua, Lysaker og Oslo. I tillegg er det gåavstand til Stabekk togstasjon.

Adkomst

Adkomst fra Gamle Ringeriksvei.

Innhold

Lokalet er i dag delt opp i cellekontorer. Lokalet har balansert ventilasjon m/ kjøling.

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.