Oslo sentrum

Til leie – Kontorer i 4 etg. Heis

Nedre Vollgate 3
Nedre Vollgate 3
Kontor til leie
Kontor til leie
Undervisningslokaler til leie
Undervisningslokaler til leie
Nedre Voll gate 3
Nedre Voll gate 3
Akershus festning
Akershus festning
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fakta om eiendommen

Type lokale Kontor, Undervisning/Arrangement
Renovert 1993
Overtagelse omgående
Byggeår 1937
Ant. kontorpl. 8

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon
Heis

Beskrivelse

Eiendom over 8. etasjer, samt kjeller. Eiendommen er oppført i 1937 og rehabilitert i 1993. Fasade og inngangsparti er nyoppusset i 2014. Hele bygget har vannbåren varme fra fyranlegg i kjeller, samt ventilasjon med kjøling.

Beliggenhet

Meget sentralt beliggende eiendom i øvere del av kvadraturen. Det er gangavstand til hele Oslo sentrum med sine ulike servicetilbud herunder kafeer, restauranter, butikker og Oslo Sentralstasjon/nasjonalteateret. Aker Brygge, Rådhuset og offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse.

Lokalene/innhold

Lokalet inneholder 7-8 cellekontorer, konferanserom, kjøkken, åpen resepsjon og toaletter. Lokalene kan enkelt tilpasse leietakers ønske og behov. Det er person og vareheis.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.