Rogaland

Til leie – Kontorbygg med god standard i første rekke mot E-39

06_387267791
06_387267791
06_122990104
06_122990104
06_224181267
06_224181267
06_279218802
06_279218802
06_399586201
06_399586201
06_583804655
06_583804655
06_659332176
06_659332176
06_1058007943
06_1058007943
06_1188578310
06_1188578310
06_1213987874
06_1213987874
06_1385691009
06_1385691009
06_1394437690
06_1394437690
06_1520705722
06_1520705722
06_1827903864
06_1827903864
06_1833616434
06_1833616434
06_1845220451
06_1845220451
06_2071418239
06_2071418239
  • BESKRIVELSE

Innhold:

1.etg: Kontorfløy på ca 550 m2, med ca. 30 arb. plasser. Lobby m/resepsjon, kantine, div. møterom, auditorium, trimrom, garderober, div. tekn. rom, .

2.etg.: 2 kontorfløyer på hhv ca. 450 m2 og ca 550 m2 med ca.60 arb. pla.

3.- 5 etg.: Hver etasje med kontorlokaler på ca 785 m2 med ca. 30 arb. plasser. .

Standard:

Vassbotnen 11B holder god standard, og kan tas i bruk av ny leietaekr slik det står. Bygget oppfyller forvetningene som er til moderne kontorbygg. Gårdeier er naturlig åpen for å tilpasse standard og utforming i samsvar med ny leietakers ønsker og behov.

Beliggenhet:

Vassbotnen 11B ligger i første rekke og svært godt eksponert mot E-39. Eiendommen ligger sentralt på Forus Vest nær av/påkjørsel til E-39. Fra Vassbotnen 11B er det gangavstand til den nye kollektivbroen, og bl.a. Statoil vest og Statoils planlagte nybygg.

Adkomst:

Eiendommen er svært lett tilgjengelig fra E-39, evt. via Løwenstrasse fra Sola. Det er kort reisetid fra eiendommen til hele regionen.

Eiendommen ligger videre i gangavstand til kollektivtrasseen på Forus, hviket sikrer den beste kollektivdekningen på Forus.

.

Overtakelse:

Overtakelse etter avtale

Energimerking:

Energimerke E og oppvarmingskarakter RØD

Fakta om eiendommen

Tomt: eiet
Energimerking:

E
 
?

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker
boligen.Standarden er satt sammen av en energikarakter (bokstav) og en oppvarmingskarakter (farge).
Gjennomsnittet i Norge er E