Oslo nord

Til leie – Kontor/ Showroom m/ lager til leie sentralt Alnabru

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Heis Kjøreport

Beskrivelse

Nyere kombibygg sentralt på Alnabru. Bygget huser en rekke virksomheter innen kontor, lager, service og handel; blant annet Staples. Eiendommen ligger høyt og fritt på stor tomt opparbeidet med kjøreveier og parkering.

Adkomst

Enkel adkomst fra hovedveinettet i umiddelbar nærhet, både E6 mot sentrum og Gardermoen. Det er bussholdeplass 50 meter bort i Breivollveien.

Beliggenhet

Breivollveien ligger sentralt på Alnabru og strekker seg fra krysset i Ole Deviks vei til Smallvollveien ved Smart Club. Det er en rekke storhandelsbutikker samt kontorer og lager i nærområdet. Det går buss i Breivollveien og veinettet er godt utbygd i området.

Innhold

Lyse lokaler med god takhøyde og normal god kontor standard for kontor/ showroom. Lager i tilknyttning til lokalet med god adkomst fra stor vare heis/ bil heis. Lokalene rommer en rekke celle kontor, møterom, kontor landskap/ show room, kjøkken og toaletter. Lokalet kan deles i 2 deler.

Ta kontakt for visning i dag!

Bydel Alna strekker seg oppover Groruddalens sørøstlige side langs T-bane linje 2 fra Brynseng til Ellingsrudåsen. Bydelen grenser mot Østmarka, Lørenskog kommune og bydelene Gamle Oslo, Bjerke, Grorud og Stovner. I vest og nord grenser bydelen til Østre Aker vei. De fleste som bor i bydelen sogner til områdene Teisen/Ulven/Fjellhus, Tveita, Haugerud, Trosterud, Lindeberg, Furuset eller Ellingsrud/Karihaugen. Furusetbanen går igjennom bydelen, i tillegg går det lokaltog.

Bydel Alna har langt flere innbyggere enn Grorud og areal og er også større i areal, og bydelen har også flere innbyggere med minoritetsbakgrunn enn noen kommune i Norge, bortsett fra Oslo totalt. Mesteparten av innbyggerne bor i de østre delene av bydelen, og da øst for E6.

Bydel Alna har et par stor trekkplastre på handelssiden, spesialsenteret Alna Senter bidrar til handelsinngang for bydelen, det samme gjør IKEA på Furuset.

I dalbunnen finner vi noen av landets største handels- og transportvirksomheter, særlig i området rundt Alnabru. Her finner vi også noen av de dyreste lagerlokalene i Oslo, mens det ligger flere kontorvirksomheter i tilknytning til den store gjennomfartsåren E6. Leieprisene er på kontorsiden moderate i Oslo-sammenheng, men noe høyere enn på eksempelvis Grorud. Det henger også sammen med flere moderne kontorbygninger i Alna innenfor teknologi. Langs Professor Birkelands vei i de nordvestre delene av bydelen finner vi flere bedrifter innenfor spedisjon, trykkeri og produksjon.