Oslo sentrum

Til leie – KONTOR PÅ TOPPEN AV GRENSEN MED FANTASTISK UTSIKT - AKERSGATEN 32

Oslo Sentrum
Oslo Sentrum
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition Alarm Bredbåndstilknytning Heis

Beskrivelse

Akersgata 32 er opprinnelig bygget i 1932 og tegnet av arkitekt Oddmund E. Slåtto. Bygningen er tidstypisk med sitt funksjonalistiske særpreg med klare arkitektoniske og arkitekthistoriske verdier. Bygget ble totalrehabilitert i 2007 og fremstår nå som en moderne kontoreiendom.

Det ledige kontorlokalet ligger i eiendommens 7. etasje og egner seg godt til så vell kontoriserte løsninger som åpne løsninger. Kontorets utforming og store vindusflater gir leietaker et godt og trivelig arbeidsforhold.

Arealene leveres i henhold til leietakers ønsker og behov innenfor byggets leveringsstandard.

Adkomst

Nedgang til Stortinget T-banestasjon ligger vis-à-vis eiendommen, og flere trikkelinjer og bussruter er nært ved. Parkeringshus med cirka 1 500 parkeringsplasser ligger tre minutters gange unna.

Beliggenhet

Akersgaten 32 ligger sentralt plassert i Oslo sentrum, med umiddelbar nærhet til Storting, Tinghus, Karljohan, Kvaderaturen og Oslo S. Eiendommen ligger også plasert rett utenfor utgangen til Stortinget stasjon, som gir umiddelbar adgang til alle byens t-banelinjer. Videre stopper trikker og busser i Stortingsgaten. Ned Karl Johan ligger Oslo S - som er Norges største offentlige kommunikasjonspunkt for buss, trikk, t-bane, tog og flytoget.

Eiendommen er omgitt av et utall av butikker, cafeer, hoteller, restauranter og andre servce tilbud.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 208
Bruksnr: 1

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.