Oslo sør

Til leie – Kontor - Lambertseter

1
1
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

Vi har ledig 3 små kontorer til leie i kontorfellesskap.

Kontorene kan leies enkeltvis eller samlet.

Passer godt for enkeltmannsforetak, eller mindre bedrifter.

Felles kjøkken.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301

Bydel Nordstrand består av områdene: Ekeberg, Bekkelaget, Brattlikollen, Ormøya, Malmøya, Ulvøya, Lambertseter, Nordstrand og Ljan og har rundt 50.000 innbyggere og et areal på 16,9 km².

Bydelen har en kommunal bydelsadministrasjon ledet av en bydelsdirektør som er underlagt byråden for helse- og sosial, med 1.200 ansatte som yter pleie- og omsorgstjenester, sosiale tjenester, barnehagetilbud og forebyggende arbeid som har stor betydning for alle aldersgrupper i hverdagen.

Bydelen har også et rikt frivillig organisasjonsliv som gir alle aldersgrupper varierte valgmuligheter til adspredelse, helse og aktivitet. Bydel Nordstrand skal være en attraktiv bydel med høy trivsel.