Akershus

Til leie – KONTOR LAGER - BILLINGSTAD I ASKER - CA 257 KVM

31
31
32
32
33
33
34
34
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

Ca 257 kvm brutto showroom / kontor / lager på gateplan.

Lokalene og beliggenheten passer ypperlig til virksomheter som ønsker å ligge sentralt i Asker & Bærum regionen og samtidig ha en rasjonell drift i eget bygg. Passer til en mellomstor håndverkerbedrift som trenger noen kontorer og lager.

Lokalene har kjøkken,kontorceller med plass til 5-6 personer, møterom lager og WC.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger like ved IKEAs hentelager for IKEAs møbelkunder. Sentralt i et område regulert for industri og næring. Kort vei til E-18 mellom Sandvika og Asker. Gangvei til Billingstad jernbanestasjon. Kort vei til bussholdeplass.Andre leietakere på eiendommen i dag er bla. IKEA, Handber Engros ( Andenæs VVS.

ADKOMST

Fra Oslo: Avkjørsel fra E-18 mot Nesøya/Billingstad. Følg deretter Billingstadsletta til avkjørsel mot Billingstadsletta Næringspark (Bergerveien).

Fra Asker: Avkjørsel fra E-18 mot Nesøya/Billingstad. Følg deretter Billingstadsletta til avkjørsel mot Billingstadsletta Næringspark (Bergerveien).

Asker er en forstadskommune til Oslo, mellom Bærum og Lier. Den 100 kvadratkilometer store kommunen har snaue 60 000 innbyggere og er delt inn i 16 grunnkretser, med ganske jevn fordeling av innbyggertallet i de ulike kretsene.

40 prosent av askerbøringene arbeider i egen kommune, mens ca. 60 prosent pendler ut, hovedsakelig til Bærum og Oslo. På den andre siden dekkes snaue 60 prosent av arbeidsplassene ved innpendling fra Bærum og Buskerud.

Avstanden inn fra Asker sentrum til Oslo sentrum er ca 25 kilometer, og bilkøene er lange inn mot hovedstaden. Asker er imidlertid et knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for Spikkestadbanen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Flytoget til Gardermoen stopper på stasjonen, som er svært viktig for etableringen i nærområdet, og Asker-banen er dobbeltsporet

Antall nyetableringer i kommunen har de seneste årene ligget stabilt på rundt 700. Næringslivet i Asker har sin tyngde innenfor handel, forretningsmessig tjenesteyting og bransjer i industrikategoriene kjemisk og maskinvare, men de seneste årene har Asker tiltrukket seg en rekke bedrifter innenfor olje- og gass-sektoren.

Totalomsetningen for Askers bedrifter er på drøyt 60 milliarder kroner i året, hvorav ca. 75 prosent av verdiskapningen skjer med utgangspunkt i bedrifter lokalisert til Holmen-Slependen-området. Varehandelen står for 7-8 prosent av denne omsetningen. Det er to store kjøpesentre i kommunen, prisbelønte Holmen Senter, samt Trekanten Senter i Asker sentrum.

I de søndre og sørøstre delene av kommunen, ned mot Heggedal, er det ikke store næringsbygg, dette området er et gammelt industriområde. Langs veien ut mot Slemmestad er det få bedrifter av en viss størrelse, noe det også er i de nordvestre delene av kommunen, mot Vestmarka.

Det er gjennomgående lite ledige arealer i Asker sentrum, der vi finner de høyeste leieprisnivåene. Nivåene i Asker ligger gjennomgående lavere enn i Bærum. Det typiske leienivået for snittlokaler i Asker har ligget på 1200-1300 kroner kvadratmeteren i året, men gode lokaler i Asker sentrum med sentral beliggenhet har oppnådd 1800-1900 kroner per kvadratmeteren.

Det store prosjektet i Asker er utviklingen av Kraglund kontorpark, rett sør for Asker sentrum. Her utvikler Ferd Eiendom 50 000 kvadratmeter fordelt på fire byggetrinn, og det første trinnet var klart i desember 2011. I løpet av 20111/2012 er det ferdigstilt om lag 20 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Kraglund Kontorpark.