Oslo nord

Til leie – Kombinasjonsbygg til leie på Ulven

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

Lokalet er et kombinasjonsbygg og består av både en lagerdel og en kontordel og er på totalt 1465,21 kvm BTA. Det er inngang til lageret via en innkjøringsport. Derfra må varene fraktes gjennom en bred gang, hvor det er mulig å bruke både tralle og truck. Lagerdelen av lokalet er delt i to separate rom som begge har inngang gjennom denne gangen. I tillegg til lagerdelen er det også en kontordel som består av kontorlandskap, et cellekontor, møterom, spiserom m/ kjøkken og et arkiv.

Adkomst

Som nevnt ligger lokalet godt plassert i forhold til ankomst med bil, og det er parkering tilknyttet bygget. Kjøreavstanden til Oslo sentrum er kun 8 min.

I tillegg er det gode kollektivtilbud i kort gåavstand fra lokalet med både buss og t-bane.
T-bane:
Økern T-banestasjon ligger 10 minutters gange unna med avganger 8 ganger per time til og fra sentrum.

Buss:
Både holdeplassene Persveien og Haslelund ligger kun 5 min i gåavstand fra lokalet. Fra Persveien går buss 68, 107 og 401, mens buss 23 og 24 går fra Haslelund.

I tillegg er det også gåavstand til flybussen enten fra Økern T eller Ulvenkrysset som tar deg til Gardermoen på 35 minutter.

Beliggenhet

Lokalet ligger sentralt plassert på Ulven i Oslo. Ulven er et attraktivt næringsområde som for tiden går gjennom en stor oppgradering både i forhold til infrastruktur og eiendomsutvikling. Dette vil bidra til at Ulven vil fremstå enda tydeligere som et meget attraktivt næringsområde.
Lokalet ligger plassert rett der hovedveisystemet hvor E6, Østre Aker vei og Ring 3 møtes, som gjør det svært egnet for bedrifter med vareleveranser.

Bjerke bydel er Oslos nest minste bydel målt etter folketall og har et areal på 7,7 kvadratkilometer. Bydelen, som inneholder de to næringsområdene Økern og Brobekk, har tradisjonelt huset plasskrevende lager- og industrivirksomheter. Men de seneste årene har trenden vært at lager og industri flyttes ut av bydelen for å gjøre plass for kontorbygg og boliger. Det har vært snakk om at den nedre delen av Groruddalen, fra Økern og opp gjennom Brobekk, kan bli ”nye Nydalen”, et nytt og attraktivt kontorområde for virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Økern

Det gigantiske veiprosjektet Ring 3 Ulven-Sinsen er blitt selve veiskillet for det som kommer til å definere Økern som et kontorområde i fremtiden. Utbyggingen til nærmere 4 milliarder kroner vil legge store veiområder i tunnell, noe som har gjort det mulig for eiendomsutviklerne å legge omfattende utviklingsplaner for næringsbygg på Økern.

Planene for nye kontor- og handelsbygg på Økern er på et tosifret milliardbeløp, og i løpet av få år vil leietakere kunne velge mellom topp moderne kontorfasiliteter til en ikke altfor høy leiekostnad.

Økern har stor tilgjengelighet, hvor det er lett å komme frem med bil. Det går også buss, flytogbuss og t-bane i området.

Brobekk

Brobekk og vestsiden av nedre Groruddalen preges av store endringer. Utbyggingen av Økern og Ring 3 har økt interessen for den nedre delen av Groruddalen og vil prege Brobekk-området fremover.

Brobekk-området består hovedsakelig av boligbebyggelse med eneboliger, rekkehus og mindre boligblokker. Området rundt Brobekk kjennetegnes først og fremst av en rekke store kombinasjons- og lagerbygg, særlig i Alf Bjerckes vei, en vei som går parallelt på østsiden av sterkt trafikkerte Østre Aker vei, rett inntil jernbanen.

Kollektivdekningen i området er ikke veldig god, men det er T-banestasjoner i nærheten, som Brobekk og Linderud med hyppige avganger, og området kan fra Oslo sentrum også nås med bussene 301 og 321. Om noen år kan det bli en tverrgående T-baneforbindelse i Groruddalen. Men mye av atkomsten er bilbasert, og det er god utendørs parkeringsdekning hos de store byggene.

Leieprisene i denne delen av Oslo er tradisjonelt nokså moderate, og jo lengre oppover i Groruddalen, desto lavere nivåer.