Oslo nord

Til leie – Kalbakken/Alna: Ledig Proff. Shop/showroom/lager/kontor på ca. 495 kvm BTA.

1
1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Garasje/P-plass Aircondition/Ventilasjon Bredbåndstilknytning Kjøreport Vaktmester-/vektertjeneste

Arealspesifikasjon

kvm/antEtgBeskrivelse340 kvm1Butikk, Proff.shop/kontor/lager155 kvm2Kontor

Beliggenhet

Østre Akers vei 210 har en sentral beliggenhet i et veletablert industri- og næringsområde på Kalbakken/Alna.

Eiendommen er beliggende inntil Østre Aker Vei med meget god eksponering og enkel kommunikasjon til hovedfartsårene i alle retninger.

Offentlig kommunikasjon med bussholdeplasser i Stanseveien og Østre Akers vei, samt ca. 10 minutters gange til tog (Nydal Jernbanestasjon) som går i retning Lillestrøm og Oslo S. De mange rutene gjør det enkelt og effektiv å bruke offentlig kommunikasjon.

Beskrivelse

Østre Akers vei 210 er en kombinert lager-, verksted- og kontoreiendom. Det er innkjøring til eiendommen fra både Stanseveien og Østre Akers vei.

Diverse:
Fibertilknytning.
Ventilasjonsanlegg.
Kjøreport til lagerlokalene.
Eiendommens arealer og tekniske innretninger er vedlikeholdt og delvis oppgradert.
Vaktmester på bygget.

Adkomst

Se vedlagte kart.

Parkering

Det er satt av 11-12 p-plasser utenfor lokalene som kan leies

Inneholder

1. etasje/2.etg: Areal på ca. 495 kvm BTA.:
Lokale har egen inngang fra bakkeplan. Lokalene passer godt som proff. shop, kontor, showroom og lager. Lokalen vender ut mot Østre Akers vei som gir meget god profileringsmuligheter.

Lageret er på ca. 45 kvm BTA. Med egen kjøreport på 2,2 m i høyde og 1,8 m i bredde. Det er terskelfri og bred adkomst fra lager til hoveddel, noe som gjør det enkelt å bruke deler av hoveddelen som lager.

I tillegg følger det med kontorlokaler på 155 kvm BTA i 2.etg. Det er etablert intern trappegang mellom lokalene.

Lokalene i 1.etg. fremstår som rålokaler, da gårdeier har revet ned de vegger som kan flyttes og gjort lokalene klare for nye tilpasninger etter leietakers ønske.

Alle vinduene i lokalet er skiftet ut og det er satt inn ny kjøreport til lageret.

Visning

Etter avtalte med megler.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 0
Bruksnr: 0

Bydel Grorud er plassert nordøst i Oslo, grenser til Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og Romsås. Bydelen grenser til Stovner, Alna og Bjerke.

Grorud har de seneste 60 årene utviklet seg fra jordbruksbygd med innslag av industri langs Alna og Grorud jernbanestasjon, til å bli en del av Stor-Oslo. På 60- og 70-tallet opplevde bydelen en kraftig drabantbyutvikling, og folketallet mangedoblet seg på få år. Fra 2000-tallet opplevde bydelen igjen en endring i befolkningen, ved at ikke-vestlige innvandrere søkte seg til bydelen. Bydel Grorud er imidlertid den minste i Oslo i folketall.

Inntektsmessig ligger bydelen i den nedre delen i Oslo, og et flertall av innbyggerne er tradisjonelt sysselsatt i lavere og midlere stillinger. Politisk er bydelen en bastion i Oslo for Arbeiderpartiet.

Det er godt med offentlig kommunikasjonstilbud til Grorud, med T-baneforbindelse til Vestli, tog, og flere busser langt sterkt trafikkerte Trondheimsveien (Riksvei 4). Fra lengst nord i bydelen og ned til Oslo sentrum er imidlertid avstanden over 1 mil.

Bydel Grorud har slitt med handelslekkasje. Kjøpesentrene i bydelen er stort sett mindre og utdaterte sentre, bygd i takt med fremveksten av drabantbyene. Det er derfor få trekkplastre på handelssiden.

Bydelen er på næringssiden kjent for mye industrivirksomhet og lagerbebyggelse, og leiene ligger i det øvre sjiktet i markedet. Det er imidlertid få kontoreiendommer i bydelen, og både kontorprisene og boligprisene er blant Oslos laveste. Bydel Grorud har lav attraktivitet for større kontorbygg, og mange av byggene er eldre, mindre og til dels utdaterte.