Oslo nord

Til leie – Kalbakken/Alna: Ledig lokaler til leie fra ca. 140 -1268,5 kvm bta. Gunstig leie.

Prospektet er ikke aktivt
65_2013806480
65_2013806480
65_388363324
65_388363324
65_1921838854
65_1921838854
65_1140566726
65_1140566726
65_434135331
65_434135331
65_1551681564
65_1551681564
65_468764746
65_468764746
65_1340382441
65_1340382441
65_1378575588
65_1378575588
65_2003911527
65_2003911527
65_1243114511
65_1243114511
65_1910637826
65_1910637826
65_159379218
65_159379218
65_170608009
65_170608009
65_2005982042
65_2005982042
65_1311019807
65_1311019807
65_613028938
65_613028938
65_1331789475
65_1331789475
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Garasje/P-plass Aircondition Bredbåndstilknytning Kjøreport Vaktmester-/vektertjeneste

Beliggenhet

Stanseveien 13/Østre Akers vei 210 har en sentral beliggenhet i et veletablert industri- og næringsområde på Kalbakken/Alna.

Eiendommen er beliggende inntil Østre Aker Vei med god eksponering og enkel kommunikasjon til hovedfartsårene i alle retninger.

Offentlig kommunikasjon med bussholdeplasser i Stanseveien og Østre Akers vei, samt ca. 10 minutters gange til tog (Nydal Jernbanestasjon) som går i retning Lillestrøm og Oslo S.De mange rutene gjør det enkelt og effektiv å bruke offentlig kommunikasjon.

Beskrivelse

Se dronefilm fra eiendommen: https://vimeo.com/196407994
Stanseveien 13/Østre Akers vei 210 er en kombinert lager-, verksted- og kontoreiendom. Eiendommen består av to næringsbygg hvor den ene vender ut mot Østre Akers vei og den andre mot Stanseveien. Det er innkjøring til eiendommen fra begge sider.

Diverse:
* Heis tilknyttet kontordelen.
* Fibertilknytning.
* Ventilasjonsanlegg.
* 1 felles kjøreport til lagerlokalene.
* Kjøreadkomst med varmekabler og port til kjelleren.
* Eiendommens arealer og tekniske innretninger er vedlikeholdt og delvis oppgradert.
* Vaktmester på bygget.

Adkomst

Lokalet har enkel biladkomst fra Østre Aker vei og Stanseveien med egne parkeringsplasser på utsiden av begge byggene.

Det er enkel adkomst til eiendommen fra Ring 3 via Riksvei 4 eller Østre Aker vei. Beliggenheten gir utmerket tilgang til de omkringliggende nærings- og handelsområder.

Parkering

Det er mulig å leie parkeringsplass rundt bygget eller i garasjekjeller. Eiendommen har god parkeringsdekning og gratis gjesteplasser.

Inneholder

Stanseveien 13:

5. etg. BTA 914,5 kvm.
Lokalet kan deles i 3 enheter på ca.167, 200 og 547,5 kvm bta. eller leies ut samlet.
Dette er en kontoretasje som består av cellekontorer, landskap, flere møterom, toaletter og dusj. Lokalene holder en god kontorstandard. Lokalene einer seg også godt som kombinert kontor og showroom.


Lokalet på ca. 547,5 kvm BTA.
Består av resepsjonsområde, 9 kontorer av varierende størrelser (flere kan deles i 2 eller 3 kontorer) og 2 møterom, kjøkken/spiseplass, arkiv, 2 toaletter og dusj.


Lokalet på ca.167 kvm BTA.
Består av 4 kontorer av varierende størrelse, 1 møterom, kjøkken/spiserom, arkiv og 2 toaletter.

Lokalet på ca. 200 kvm BTA.
Består av 6-7 kontorer, 1-2 møterom, 2 toaletter og kjøkken.

Lokalene på 167 og 200 kan slåes sammen til et lokale på 367 kvm bta.

6. etg.: Lokalet på ca. 140 kvm BTA.
Består av to kontorer, landskap, kjøkken og toalett. Utgang til tak, hvor det kan bygges takterrasse.

Lokalene kan tilpasses leietaker etter ønske om standard/utforming.

Høytlager på ca. 300 kvm BTA.
Lageret leies kun ut sammen med kontorlokaler i 5.etasjen. Lageret har felles kjøreport inn til sluse som deles med en annen leietaker. Fra slusen er det egen port inn til lageret. Lageret har en høyde på ca. 4,5 meter. Egen utgang fra lageret inn til kontorbygget.

Østre Akers vei 210:
1. etasje ca. 340 kvm BTA.:
Egen inngang fra bakkeplan. Lokalene passer godt som proff. shop, kontor, showroom og delvis lager. Lokalen vender ut mot Østre Akers vei som gir meget god profileringsmuligheter. Det kan lages egen kjøreport inn til lagerdelen fra siden av bygget. Lokalene trenger oppgradering og tilpasses leietaker etter ønske om standard og utforming.

3.etasje: ca. 160 kvm bta.
Består i dag av cellekontorer av varierende størrelse, møterom, kjøkken og toaletter.
Lokalene passer til kontor og showroom.

Lokalene kan tilpasses leietaker etter ønske.

Visning

Etter avtale med megler.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 0
Bruksnr: 0

Bydel Grorud er plassert nordøst i Oslo, grenser til Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og Romsås. Bydelen grenser til Stovner, Alna og Bjerke.

Grorud har de seneste 60 årene utviklet seg fra jordbruksbygd med innslag av industri langs Alna og Grorud jernbanestasjon, til å bli en del av Stor-Oslo. På 60- og 70-tallet opplevde bydelen en kraftig drabantbyutvikling, og folketallet mangedoblet seg på få år. Fra 2000-tallet opplevde bydelen igjen en endring i befolkningen, ved at ikke-vestlige innvandrere søkte seg til bydelen. Bydel Grorud er imidlertid den minste i Oslo i folketall.

Inntektsmessig ligger bydelen i den nedre delen i Oslo, og et flertall av innbyggerne er tradisjonelt sysselsatt i lavere og midlere stillinger. Politisk er bydelen en bastion i Oslo for Arbeiderpartiet.

Det er godt med offentlig kommunikasjonstilbud til Grorud, med T-baneforbindelse til Vestli, tog, og flere busser langt sterkt trafikkerte Trondheimsveien (Riksvei 4). Fra lengst nord i bydelen og ned til Oslo sentrum er imidlertid avstanden over 1 mil.

Bydel Grorud har slitt med handelslekkasje. Kjøpesentrene i bydelen er stort sett mindre og utdaterte sentre, bygd i takt med fremveksten av drabantbyene. Det er derfor få trekkplastre på handelssiden.

Bydelen er på næringssiden kjent for mye industrivirksomhet og lagerbebyggelse, og leiene ligger i det øvre sjiktet i markedet. Det er imidlertid få kontoreiendommer i bydelen, og både kontorprisene og boligprisene er blant Oslos laveste. Bydel Grorud har lav attraktivitet for større kontorbygg, og mange av byggene er eldre, mindre og til dels utdaterte.