Oslo sentrum

Til leie – Holbergs gate 30 - Lokaler på gateplan fra 400-1000 kvm BTA.

Holbergsgata_30-011
Holbergsgata_30-011
Holbergsgata_30-025
Holbergsgata_30-025
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Holbergs Plass
Holbergs Plass
Holbergsgata_30-024
Holbergsgata_30-024
Holbergsgata_30-005
Holbergsgata_30-005
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Holbergs gate 30 ligger sentralt plassert i forhold til hva ansatte og kunder måtte ha behov for av offentlig kommunikasjon, gode servicetilbud og grøntområde.

Eiendommen huser Radisson Blu Scandinavia Hotel og lokalene som kan ledigstilles ligger i byggets 1. etasje og underetasje.

Få minutters gangavstand tar deg til Karl Johans gate med alle sine forretninger og spisesteder, og Slottsparken som nærmeste grønne fristed er kun et steinkast fra bygget. Nationaltheatret stasjon er et knutepunkt for all offentlig kommunikasjon og ligger 500 m fra Holbergs gate 21. Enda nærmere, kun 100 m unna, er buss- og trikkeholdeplassen Holbergs plass med hyppige avganger. Taxiholdeplass og SAS flybuss til Gardermoen er rett utenfor bygget.

Inneholder

Vi har ledige lokaler byggets 1. etasje fra ca 400 kvm til 1000 kvm.

Lokalene passer for veletablerte og seriøse drivere som kan komplementere Radisson Blu sin hotelldrift.

Parkering

Parkeringsanlegg driftet av Europark i bygget.

Ledig fra

Etter avtale med Utleier.

Fasiliteter

Sentralt
Parkering
Ventilasjon
Brebånd
Fellesresepsjon
Alarm
Vaktmester

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.