Rogaland

Til leie – Hinna Park/JF 27 - Nyoppført forretningsbygg - Høye kvaliteter - Internasjonalt næringsområde

/JF 27
/JF 27
Flyfoto
Flyfoto
Kontorstandard
Kontorstandard
Kontorstandard
Kontorstandard
Tekjøkken, eksempel
Tekjøkken, eksempel
Kontorstandard
Kontorstandard
Ledig lokale i 1. etasje
Ledig lokale i 1. etasje
Fasade - Inngangsparti
Fasade - Inngangsparti
/JF 27
/JF 27
Flyfoto
Flyfoto
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet

Hinna Park har regionens beste beliggenhet i forhold til Stavanger, Sandnes, Forus og Sola flyplass.

Hinna Park har gode adkomstmuligheter om en reiser kollektivt, sykler eller kjører bil. Like ved ligger jernbanestasjon med hyppige avganger.

Beliggenheten til Gullfaks er vakker med direkte utsikt over fjorden og kanalen som renner forbi parken like utenfor bygget.

Standard

JF 27 er kontorbygg med to atrium som gir meget gode lysforhold til alle byggets nødvendige arealer. Høy fleksibilitet gjøre det mulig å velge mellom åpen planløsning, cellekontor eller en kombinasjon.

Bygget strekker seg over 6 etasjer med fellesfunksjoner som sykkelparkering, treningsrom og garderober i U1.
Lokalet i 1. etasje vil har store vindusflater og god eksponering mot park og vei.

Bygget har høy kvalitet på både tekniske anlegg samt bygningsmessige kvaliteter. Dette sikrer både lang levetid, lavt energiforbruk og stor grad av komfort for brukerne av bygget.

Øvrig leietaker i bygget er Wintershall.

MILJØSERTIFISERING - BREEAM NOR
En skal ved bruk av BREEAM NOR som prosjekteringsverktøy oppføre mer miljøvennlig bygg enn tradisjonelt. En har fokus på 9 ulike områder. Disse områdene er ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensing. Alt etter hvor god presentasjon bygget har innenfor disse emnene vil en karakter gis. Det er 5 grader av karakterer: pass, good, very good, execellent og outstanding. Ved en slik sertifisering vil en få dokumentert byggets kvaliteter også fra et miljøperspektiv.

Prosjektets mål, etter foranalyse, er å oppnå karakteren BREEAM NOR EXCELLENT med 73 poeng.

Inneholder

JF 27 er på totalt 17.800 kvm. Følgende areal er ledige:

1. etg: 561 kvm hvorav min 150 kvm er regulert til utadrettet virksomhet.
2. etg: 650 kvm kontorlokaler.

Arealenes eksteriør/interiør vil bli tilpasset leietakers visjon, arbeidsmetoder og businessmodell.

Parkering

Mulighet for å leie p-plasser utvendig og i lukket anlegg.
Konferer megler.

Bebyggelse

Området er regulert til næring, handel og bolig.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Ledig fra

Konferer megler.

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Parkering
Ventilasjon
Kantine
Brebånd
Alarm
Vaktmester