Oslo vest

Til leie – Harbitz Torg

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Hovedinngang
Kontorlokaler - Hovedinngang
Kontorlokaler - Gatetun
Kontorlokaler - Gatetun
Kontorlokaler - Nordsiden
Kontorlokaler - Nordsiden
Plan 1
Plan 1
Plantegning - typisk etasje
Plantegning - typisk etasje
Plantegning - typisk etasje
Plantegning - typisk etasje
Plantegning - typisk etasje
Plantegning - typisk etasje
Plantegning - typisk etasje
Plantegning - typisk etasje
Plantegning - typisk etasje
Plantegning - typisk etasje
Plantegning - typisk etasje
Plantegning - typisk etasje
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Like ved Skøyen stasjon ligger ett av Oslos nye byutviklingsprosjekter. Der det før lå et lukket fabrikkanlegg, åpnes det nå et pulserende strøk, med boliger, butikker, barnehage og kontorarbeidsplasser.

Livet på gateplan vil inneholde hverdagslige løsninger som dagligvarebutikk, og en rekke nødvendige servicetilbud som både er fristende og nyttige.

Med adkomst gjennom gateløpet som formes av det verneverdige Laboratoriebygget og serveringsstedet i kontorbygget, vil man få en fornemmelse av områdets industrihistorie og de moderne og miljøriktige materialene brukt i kontorbygget på veien. Steinen brukt på torgene planlegges trukket inn i førsteetasje for å gi en helhetlig opplevelse av området

Bygget
Første etasje ligger med inngang fra torget og inneholder resepsjonsarealer, serveringsarealer og et større møteromssenter.

Resepsjon
Byggets fellesresepsjon vil fungere som servicepunkt for besøkende og leietakere.

Kantine
Stor kantine med variert meny, hyggelige omgivelser og god mat gjør lunsjen til et høydepunkt i arbeidsdagen.

Møteromssenter
Auditoriet og møterommene vil være lett tilgjengelig fra hovedinngang og sentralrommet.

Byggets store fotavtrykk gir god internkommunikasjon for store bedrifter som kan samle mange ansatte på få plan.

Utvikles av Møllergruppen Eiendom

MøllerGruppen Eiendom er en ambisiøs og miljøbevisst eiendomsaktør, som bygger for neste generasjon. Vi er rigget for å bidra betydelig innen utvikling av nye og attraktive byområder og skal investere i bygg med høy teknisk og innholdsmessig verdi. Vår kompetente og motiverte organisasjon er parat til å bygge videre på denne hjørnesteinen i Møllerfamiliens langsiktige investeringsstrategi, gjerne i samarbeid med andre eiendomsmiljøer.

Vårt fundament ligger i en eksisterende eiendomsportefølje som ved inngangen til 2014 var verdsatt til over 4 milliarder kroner, i Norge, Sverige og Baltikum. Ambisjonen er å doble denne innen 2020. Vi skal i årene framover ta initiativ til å kjøpe og utvikle en rekke sentrale eiendommer, som vil bli lagt merke til for sine tidsriktige og bærekraftige løsninger og for sine områdekvaliteter. Vi viser omtanke for våre kunder og leietakere, men også for nærmiljøet. Våre leietakere skal trives i bærekraftige og fleksible bygg, men også i hyggelige omgivelser. I tillegg til fremtidsrettet design og funksjon skal våre eiendommer være meget godt driftet, og området rundt dem skal være velstelt og ryddig. Slik ønsker vi på alle måter å bidra til utviklingen av en bedre by.

For mer informasjon:

Pål Bøe
Markedsdirektør
Tlf: 980 55 015
E-post: pal.boe@moller.no

Fasiliteter

Bilpool
Underjordisk parkeringsanlegg
Innendørs sykkelparkering
Dusj og garderobe
Felles takterrasse

Ledig fra

Etter avtale

Skøyen fikk jernbanestasjon så tidlig som i 1872, noe som ga grunnlaget for en betydelig industriutvikling. Store deler av området var preget av industri helt frem til 1970- og 80-tallet, da det søndre Skøyen-området ble transformert til et kontorområde. Samtidig ble det nordlige Skøyen utviklet til et boligområde. Skøyen er imidlertid et lite og begrenset område.

Skøyen har vokst frem som et attraktivt og etablert kontorområde de to seneste tiårene, med moderne bygg som huser forskjellige typer bedrifter. Mens prestisjeområdet CBD (Vika, Aker Brygge og Tjuvholmen) har de høyeste leieprisene og leietakere med høy betalingsvilje innenfor bransjene finans og juss, er leienivåene mer moderate på Skøyen. Bedriftene i området er ofte kunnskapsbedrifter innenfor bransjer som informasjonsteknologi, ingeniørtjenester, revisjon og konsulenttjenester.

Gjennom 90-tallet og det siste tiåret har eiendomsutviklere satt opp en rekke kontorbygg på Skøyen. Plasskrevende virksomheter som Norges Varemesse er blitt flyttet ut av området og erstattet med nye kontorbygg. De seneste årenes utbygging på Skøyen har bidratt til at mesteparten av næringstomtene allerede er blitt bygd ut. Utvalget av mulige nybygg er dermed begrenset. Torstein Tvenges eiendomsselskap Fram Eiendom har imidlertid vært en av de få som har utviklet nytt på Skøyen den seneste tiden, blant annet med et kontorbygg på 20 000 kvadratmeter rett ved siden av Skøyen stasjon. Ellers har Norwegian Property kjøpt Essos bensinstasjonstomt i Drammensveien 149. Der skal det utvikles et nytt kontorbygg på inntil 12 000 kvadratmeter.

Selv om det er få muligheter til å komme inn i nybygg på Skøyen, er mange av de annonserte lokalene moderne og relativt sett nye. I tillegg vil flere eiendommer bli rehabilitert og rustet opp til den nødvendige standarden.