Oslo sentrum

Til leie – Haakon VIIs gate 5

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Inngang
Kontorlokaler - Inngang
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Plan 3
Plan 3
Plan 3
Plan 3
Plan 4
Plan 4
Plan4
Plan4
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse i CBD. Pecunia AS har tilrettelagt for at bygningen fremstår som markedsledende i kvalitet og standard tilpasset resultatorienterte leietakere. Haakon VII gate 5 er mer enn beliggenheten;

Eksklusive fasader og innredning
Klimaanlegg med stor kapasitet og individuell tilpasning
Tekniske anlegg av beste standard for sikkerhet og energi
Tilrettelegging for leiers grønne profil; energi og avfall
Bygningen har energimerke C
Byggeprosjektets løsninger er effektive, bærekraftige og søker mest mulig grønn profil. Pecunia bedriver klimakompensert bygningsforvaltning, som den eneste i Norge.

Omgitt av de beste

CBD - området som man er en del av, og er omgitt av de beste! CBD innehar en stimulerende blanding av kompetansemiljøer innenfor bank, finans, verdipapir, advokat og offentlig sektor. Det innovative og innholdsrike miljøet tilrettelegger for god kompetanseutveksling, kunder og rekruttering

Helhetlig kvalitet

Valg av materialer til innredning og overflater gjenspeiler et mål om å oppnå det beste arbeidsmiljø mulig.
Tepper av god kvalitet
Heltre parkett i møterom
Utstrakt bruk av glass i kontor- og møteromsfronter
Fleksibelt og diskret himlingssystem med integrert belysning
Desentralisert ventilasjonssystem med kjøling
Vannbåren varme
Takterrasse: populær til lunsj og firmaarrangementer

Alle muligheter

Byggets struktur er optimalt til både lukkede kontorer og åpne landskap. Fasadeoppdelingen gir planløsningen en romslig kontordimensjon på 11 - 13 kvm netto gulvflate. Dette gir mulighet til å innrede hvert enkelt kontor med en møteplass for ad-hoc møter. Dybden i bygget er av en slik karakter at dagslyset når frem til midtkjernen og gir gode dagslysforhold. Det er flere steder i etasjen hvor det naturlig kan tilrettelegges for sosiale soner med kaffemaskiner og pauseplasser. Støttefunksjoner som kopi, arkiv og lager er samlet i byggets midtkjerne. Etasjene kan deles opp og tilpasses utifra leietakers ønsker og behov.

Store etasjeflater på 1.620 m2 brutto
Få bærende vegger gir stor endringsfleksibilitet
To separate innganger
Fire heiser
Gode lysforhold
Herre- og damegarderobe med dusj

Tekniske spesifikasjoner

Bygget generelt
H5 består av totalt 10 etasjer, 8 + 2 inntrukne etasjer. Bygningen ble oppført i 1958. Bygningen gikk gjennom en totalrehabilitering 2008- 2009, 10. etasje ferdigstilt april 2016. Bygningen har to inngangspartier, fra hhv.Haakon VIIs gate og Munkedamsveien, samt egen inngang for varelevering. Det er fire heiser som fører opp til alle etasjer.

Parkeringshus i bygningens underetasje med totalt 37 P-plasser. Det er ellers gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet til eiendommen.

Inneklima
Det er tre egne ventilasjonsaggregater for hver kontoretasje. Vi leverer avansert styringssystem som forsterker mulighetene for individuell tilpasning, samtidig gir dette mulighet for overstyring av driftstider. Oppvarming av lokalene skjer via fjernvarme og radiatorer. Lokalene ventileres med forbehandlet luft. Forbruk av energi fra fjernvarme isvann (kjøling) og strøm måles og fordeles direkte ved hjelp av energimengdemålere. Forbrukerdata samles inn og fordeles på leietagernivå. Vi har døgnkontinuerlig tilsyn av klimaanlegg, heiser, sikkerhetsanlegg, adgangskontroll/skallsikring med mer. Løsningen gir også leietager mulighet for tilgang som klient på webapplikasjoner for administrasjon av overnevnte.

Pecunia standard

I Pecunia AS ser vi på eiendomsutvikling og forvaltning som et håndtverk. Vi tror vår håndtverks-filosofi er årsaken til at Pecunia-standard i dag er et begrep i eiendomsbransjen. Pecunia-standard er synonymt med høy kvalitet, gjennomføringsevne og stilsikker smak. Pecunias kontoreiendommer er kjennetegnet ved ”best” beliggenhet sentralt i Oslo, høyeste tekniske standard og førsteklasses service og drift av eiendommene. Vår målsetning er at våre eiendommer skal være førstevalg for de mest profesjonelle kontorbrukerne i markedet.

Ledig fra

Etter avtale

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.