Akershus

Til leie – Høytlager og kontor/showroom - nybygg - Asker

Prospektet er ikke aktivt
Solbråveien 61-63, perspektiv, fasade
Solbråveien 61-63, perspektiv, fasade
Fasader, kontor
Fasader, kontor
Solbråveien, fasade, vest
Solbråveien, fasade, vest
Solbråveien, fasade, sør
Solbråveien, fasade, sør
Høytlager, plantegning
Høytlager, plantegning
Lagerbygg, snitt
Lagerbygg, snitt
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende langs E18, like vest for Asker sentrum. Lett tilgjengelig eiendom fra E18. Gangavstand til Asker sentrum, med alle kollektivtilbud og øvrige sentrumsfasiliteter. Flott profileringsmulighet ut mot E18.

Standard

Nybygget er oppført i gode og moderne kvaliteter.Utleier har lagt vekt på å skape et fremtidsrettet bygg med tidsriktige miljøløsninger. Leietaker vil kunne påvirke utforming i samarbeid med utleier.

Inneholder

Tidsriktig og funksjonelt miljøbygg (A-klasse) som ble ferdigstilt høsten 2016. Energiløsninger med solceller og vannbåren varme i kontor og lager.

Nybygget består av to bygninger; ett lagerbygg og et kontorbygg.

I lagerbygget er ledig ca. 750 kvm BTA høytlager med ca. 9 meter fri takhøyde. Én stor kjøreport med direkte innkjøring. Mulighet for rampe.

I kontorbygget er ledig ca. 150 kvm lager/showroom i 1. etasje med ca. 3 meter takhøyde. Èn stk. kjøreport til 1. etasje.

I kontorbyggets 2. etasje er ledig ca. 400 kvm BTA kontor.

Parkering

Innvendige p-plasser i garasje og utvendige p-plasser kan tilbys.

Ledig fra

Lokalene kan overtas på kort varsel.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 220
Gårdsnr: 8
Bruksnr: 92

Asker er en forstadskommune til Oslo, mellom Bærum og Lier. Den 100 kvadratkilometer store kommunen har snaue 60 000 innbyggere og er delt inn i 16 grunnkretser, med ganske jevn fordeling av innbyggertallet i de ulike kretsene.

40 prosent av askerbøringene arbeider i egen kommune, mens ca. 60 prosent pendler ut, hovedsakelig til Bærum og Oslo. På den andre siden dekkes snaue 60 prosent av arbeidsplassene ved innpendling fra Bærum og Buskerud.

Avstanden inn fra Asker sentrum til Oslo sentrum er ca 25 kilometer, og bilkøene er lange inn mot hovedstaden. Asker er imidlertid et knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for Spikkestadbanen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Flytoget til Gardermoen stopper på stasjonen, som er svært viktig for etableringen i nærområdet, og Asker-banen er dobbeltsporet

Antall nyetableringer i kommunen har de seneste årene ligget stabilt på rundt 700. Næringslivet i Asker har sin tyngde innenfor handel, forretningsmessig tjenesteyting og bransjer i industrikategoriene kjemisk og maskinvare, men de seneste årene har Asker tiltrukket seg en rekke bedrifter innenfor olje- og gass-sektoren.

Totalomsetningen for Askers bedrifter er på drøyt 60 milliarder kroner i året, hvorav ca. 75 prosent av verdiskapningen skjer med utgangspunkt i bedrifter lokalisert til Holmen-Slependen-området. Varehandelen står for 7-8 prosent av denne omsetningen. Det er to store kjøpesentre i kommunen, prisbelønte Holmen Senter, samt Trekanten Senter i Asker sentrum.

I de søndre og sørøstre delene av kommunen, ned mot Heggedal, er det ikke store næringsbygg, dette området er et gammelt industriområde. Langs veien ut mot Slemmestad er det få bedrifter av en viss størrelse, noe det også er i de nordvestre delene av kommunen, mot Vestmarka.

Det er gjennomgående lite ledige arealer i Asker sentrum, der vi finner de høyeste leieprisnivåene. Nivåene i Asker ligger gjennomgående lavere enn i Bærum. Det typiske leienivået for snittlokaler i Asker har ligget på 1200-1300 kroner kvadratmeteren i året, men gode lokaler i Asker sentrum med sentral beliggenhet har oppnådd 1800-1900 kroner per kvadratmeteren.

Det store prosjektet i Asker er utviklingen av Kraglund kontorpark, rett sør for Asker sentrum. Her utvikler Ferd Eiendom 50 000 kvadratmeter fordelt på fire byggetrinn, og det første trinnet var klart i desember 2011. I løpet av 20111/2012 er det ferdigstilt om lag 20 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Kraglund Kontorpark.