Akershus

Til leie – Grini Næringspark - Fine kontorlokaler

05_1017235734_xl
05_1017235734_xl
05_561255698_xl
05_561255698_xl
05_2009511949_xl
05_2009511949_xl
05_1877162050_xl
05_1877162050_xl
05_1396299776_xl
05_1396299776_xl
05_1332061217_xl
05_1332061217_xl
05_701460779_xl
05_701460779_xl
05_396788195_xl
05_396788195_xl
05_1638959940_xl
05_1638959940_xl
05_1012359315_xl
05_1012359315_xl
05_1462931879_xl
05_1462931879_xl
05_852916526_xl
05_852916526_xl
05_475685089_xl
05_475685089_xl
05_741464507_xl
05_741464507_xl
05_1552522037_xl
05_1552522037_xl
05_121542903_xl
05_121542903_xl
05_1309242385_xl
05_1309242385_xl
05_693714896_xl
05_693714896_xl
05_1208520634_xl
05_1208520634_xl
05_975651586_xl
05_975651586_xl
05_963481889_xl
05_963481889_xl
05_1077428321_xl
05_1077428321_xl
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Alarm Bredbåndstilknytning Garasje/P-plass Heis

Beskrivelse

Grini Næringspark 15 ligger sentralt plassert i Grini Næringspark. Det er ledig ca. 274 kvm kontor lokaler i 2. etasje som kan leies under ett eller evnt. deles opp i mindre enheter fra ca 50 kvm bta leieareal. Lokalene er lyse og fine og kan bli tilpasset etter leietakers ønsker og behov. Det er vareheis inn til lokalet og lokalet passer fint i kombinasjon kontor, showroom og noe lager.

Det er også et ledig lokale i 3. etg på ca. 50 kvm.

Diverse

Det er rikelig med parkering på eiendommen både for ansatte og besøkende.

Det er felles garderober og dusjer i eiendommen som en del av fellesarealene.

Det er heis i bygget.

Adkomst

Eiendommen har en enkel adkomst fra Griniveien. Ca. avstand med bil; fra Oslo sentrum ca. 15 min., fra Røa ca. 5 min., fra Lysaker i underkant av ca. 10 min., fra Bekkestua ca. 5 min.

Det er bussholdeplass i umiddelbar nærhet og det er gangavstand fra Østerås T-bane stasjon og fra Østerås senter.

Beliggenhet

Grini Næringspark ligger i Bærum øst, langs Griniveien. Grini Næringspark er et etablert næringsområde med butikker, kontorer og lagerlokaler. Området er i stadig utvikling med kontorbygninger, lager og større forretningskjeder. Det ligger golfbane på andre siden av Griniveien. Grini Næringspark består av totalt 17 næringseiendommer med totalt areal på over 60.000 kvm.

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet med 5 minutters kjøretid fra Røa, umiddelbar nærhet til Østerås kjøpesenter, 5 min fra Bekkestua senter, under 10 min fra Lysaker og ca. 15 min fra Oslo sentrum.

Griniveien er en av hovedinnfartsårene mellom Oslo og Bærum og det passer gjennomsnittlig ca. 11.000 biler hver dag på Griniveien. Eiendommen har en enkel adkomst fra Griniveien.

Standard

Eiendommen holder en god standard og er godt vedlikeholdt.

Innhold

Lokalene innholder kontorer, møterom, toaletter, kjøkken, lager etc. Lokalene kan deles i flere leieforhold med min. 50 kvm leieforhold, eller man kan leie hele lokalet.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219
Gårdsnr: 35
Bruksnr: 168

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.