Oslo sentrum

Til leie – Glasmagasinet kontorfellesskap, midt i hjertet av Oslo, tilbyr nå kontorplass fra 11 kvm

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

» Beliggende på Stortovet midt i Oslo Sentrum

» 5 min gangavstand til Oslo S og Jernbanetorget

» Buss, trikk og taxi rett utenfor inngangsdøren

» Sykkelparkering, garderobe og dusj

» Flott ny personalrestaurant

» Effektive og hyggelige lokaler med flott utsikt over byens tak


Kontorene i historiske Glasmagasinet er i dag base for ulike bedrifter innenfor media/reklame, IT, telekommunikasjon, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner og showroom.
Glasmagasinet har alle de felles tekniske anlegg og tjenester et moderne bygg bør inneholde. Her har du alt du trenger i eget hus, og kort vei til dine kontakter og kunder. I bygget er det en nyåpnet kantine med helt nye møbler og flere sosiale soner med nye møbler i fellesareal. Illums flytter inn i kjøpesenteravdelingen høsten 2017. Et historisk, men moderne bygg med stort potensial.

Kontorfellesskap 11-33 kvm

Det ledige lokalet i 7. etg er et moderne, lyst og hyggelig nyetablert kontorfellesskap. Leietakerne er velkommen til å benytte seg av det flotte glassatriet som alternativ arbeidsplass. Man kan også benytte seg av den nye moderne kantinen, samt sykkelparkering og garderober nede.

Mulighet for å leie lager.

Adkomst

Kontorlokalene har egen inngang, atskilt fra kjøpesenteret. Bygget har parkeringsplasser for utleie i kjelleren, sykkelparkering med nye delikate garderober. Trikkeholdeplass rett utenfor døren, og 4-5 min gangavstand til Oslo S.

Beliggenhet

Midt i hjertet av Oslo finner du koselige kontorlokaler med fine fellesarealer i et bygg som er en del av byens historie. Nærmeste nabo til Oslo Domkirke og Stortorvet. Trikk, buss og T-bane i umiddelbar nærhet, 5 min gange fra Oslo S. Kort avstand til Regjeringskvartalet, Stortinget og Tinghuset. Alt av butikker og servicetilbud i umiddelbar nærhet. Eiendommens sentrale beliggenhet gjør den attraktiv for alle virksomheter som ønsker å være lett tilgjengelig, for både ansatte og besøkende.

Innhold

Lokalene vil bli tilpasset de nye leietakerne og er på totalt 318 kvm BTA, lyse og trivelige lokaler. Det er mulig med 8 cellekontor eller evnt noe større teamplasser. Fra 11 kvm BTA.

I lokalet er det tekjøkken, stort møterom og et par sosiale soner. Det vil bli kjøpt inn helt nytt møblement og folie, samt noe utsmykking.

Alt inkludert i leien. Leie pr. mnd. Rom 1- 6600.- Rom 2- 6600.- Rom 3- 6600.- Rom 4- 6900.- Rom 5- 6900.- Rom 6- 12000.- Rom 7- 6500.- Rom 8- 12000.-

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.