Oslo vest

Til leie – Fridtjof Nansens vei 17-19

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Resepsjon
Kontorlokaler - Resepsjon
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Plan 2 - 829 kvm
Plan 2 - 829 kvm
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Fridtjof Nansens vei 17–19 er et moderne kontorbygg på totalt 15.784 kvm kontorareal fordelt på 6 kontoretasjer pluss garasjekjeller med 70 plasser. Fridtjof Nansens vei 17–19 er oppført i 1981. Bygget ble påbygget i 1993–94. Det meste av arealene ble rehabilitert i 2006–08. I 2015 ble det gjennomført omfattende endringsarbeider, så som;

• Resterende arealer rehabiliteret (3.etg.)
• Alle tekniske (ventilasjon-, kjøle-, SD-) anlegg er utskiftet, varmepumper installeres
• Alle vinduer er utskiftet
• Resepsjoner og uteområder fornyet
• Kantine er oppdatert
• Nye heiser

I og med utskiftningene av de tekniske anleggene samt vinduene har byggets energibruk blitt redusert, og komforten har økt. Eiendommen har to innganger, begge med betjent resepsjon. Det er en lys og hyggelig felles kantine med utsikt mot Frognerparken og med utgang til en skjermet uteplass. Felles trimrom i underetasje med tilhørende garderober, og godt med sykkelparkering. Til glede for våre leietakere og besøkende er bygget rikt utsmykket med kunst. Eiendommen eies av Fridtjof Nansens vei 17–19 AS, et selskap heleid av Furuholmen Eiendom AS.

Adkomst

Enkel adkomst med bil fra både Ring 3 og E18. Meget godt kollektivtilbud fra Majorstuen stasjon med samtlige T-bane linjer, flybuss og en rekke busslinjer, samt tre trikkelinjer og taxi holdeplass.

Beliggenhet

Eiendommen ligger profilert og strategisk til på Majorstuen. Meget sentralt i innkjøringen fra Ring 3 mot Majorstuenkrysset mellom Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei. Det er kort gangavstand til Majorstuen med både bane, buss og trikk. Kort vei til alle servicetilbud.

Innhold

Lyse og moderne kontorlokaler innredet etter leietakers behov. Bygget passer godt til både åpne landskap, team- eller cellekontorer. Bygningskroppen er effektiv og lysforholdene er gode.

Fellesfasiliteter
Trimrom
Garderobe
Kantine
Resepsjonstjenester
Sykkelparkering ute og inne
Gjesteparkering

Ledig fra

Q2 2018

Bydel Vestre Aker grenser til Nordmarka, Bærum og bydelene Ullern, Frogner og Nordre Aker. Bydelen inneholder boligområder som Vinderen, Slemdal, Holmenkollen, Borgen og Røa, og kjennetegnes, i liket med Nordre Aker, av innbyggere med et høyt utdannings- og inntektsnivå.

Det er imidlertid ikke veldig mange næringslokaler å velge mellom i Vestre Aker for bedrifter som skal leie kontorlokaler. På Røa er det en del mindre kontorbygg som huser små og mellomstore leietakere. Ellers har det gamle Forsvarets Overkommando-bygget (Husebyparken) blitt et viktig bydelssenter, med en rekke servicefunksjoner og bydelsadministrasjonen. Det arbeides med en mulig utbygging av et nytt kontorbygg på tomten, da eierne av Husebyparken mener det er økende etterspørsel etter kontorareal i randsonen til Oslo Vest.