Oslo sentrum

Til leie – Fridtjof Nansens Plass 6

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Inngangsparti
Kontorlokaler - Inngangsparti
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Område
Kontorlokaler - Område
Plan 7 - eksisterende
Plan 7 - eksisterende
Plan 7 - forslag til løsning
Plan 7 - forslag til løsning
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Bygg

Fridtjof Nansens plass 6 er et av byggene som danner hesteskoen mot borggården ved Oslo Rådhus. Bygningen er tegnet av arkitekt Per Nordan og oppført i 1937 som et kontorbygg med næringslokaler på gateplan. Bygget har en hoved fløy mot Fridtjof Nansens plass og en side­ fløy som ligger til Roald Amundsens gate. Begge er oppført med syv etasjer og kjeller. Deler av hovedbygningen er mot bakgården oppført i to etasjer og kjeller. Bygget er totalrenovert i 2009, og fremstår i dag som tidsmessige gjennomlyste kontorlokaler tilrettelagt for så vel åpent landskap som cellekontorer, eller en kombinasjon om ønskelig. En full oppgradering av tekniske anlegg og renovering av fasadene har fått bygget til å fremstå som nytt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt og attraktivt i Vika – et av Oslo’s viktigste forretningsstrøk. I umiddelbar nærhet finner man alt av service­ tilbud samt offentlig kommunikasjon. National­theatret stasjon ligger kun 2 minutters gange fra eiendommen. Det er enkel adkomst for kjørende med flere p­-hus i umiddelbar nærhet.

Kommunikasjon

Nærmeste holdeplass for kollektiv transport er:
Trikk: Nationaltheatret/Rådhusplassen
Buss: Nationaltheatret
T-­bane: Nationaltheatret
Tog: Nationaltheatret stasjon med lokal­, regional­, og flytog.
Taxi: Holdeplass ca. 100 m. fra eiendommen
Båt: Fra Aker Brygge til Nesodden og Asker

Arealer

Moderne og effektive kontorlokaler i Vika.
7. etasje: Meget flotte kontorlokaler i 7. etasje vendt mot Rådhuset. Lokalet har meget gode lys og utsiktsforhold, og vil kunne tilpasses ny bruker. I dag er lokalet i hovedsak satt opp med cellekontor/team arbeidsplasser og møterom, men kan enkelt åpnes opp til landskap.
Bygget innehar ett av de flotteste inngangs­ partiene rundt Fridtjof Nansens plass.

Fellesfasiliteter

Sykkelparkering
Garderobe/dusj
Treningsrom

Ledig fra

Etter avtale

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.