Oslo sentrum

Til leie – Fridtjof Nansens Plass 6

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Inngang
Kontorlokaler - Inngang
Kontorlokaler - Inngangsparti
Kontorlokaler - Inngangsparti
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Plan 3 - 230 kvm
Plan 3 - 230 kvm
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

Attraktive kontorlokaler i rett ved Rådhuset, representativt bygg.

Bygg
Fridtjof Nansens plass 6 er et av byggene som danner hesteskoen mot borggården ved Oslo Rådhus. Bygningen er tegnet av arkitekt Per Nordan og oppført i 1937 som et kontorbygg med næringslokaler på gateplan. Bygget har en hovedfløy mot Fridtjof Nansens plass og en sidefløy som ligger til Roald Amundsens gate. Begge er oppført med syv etasjer og kjeller. Deler av hovedbygningen er mot bakgården oppført i to etasjer og kjeller. Bygget er totalrenovert, og fremstår i dag som tidsmessige gjennomlyste kontorlokaler tilrettelagt for så vel åpent landskap som cellekontorer, eller en kombinasjon om ønskelig. En full oppgradering av tekniske anlegg og renovering av fasadene har fått bygget til å fremstå som nytt.

Adkomst

Nærmeste holdeplass for kollektiv transport er:

Trikk: Nathionaltheateret/Rådhusplassen

Buss: Nationaltheateret

T-bane: Nationaltheateret

Tog: Nationaltheateret stasjon med lokal-, regional-, og flytog.

Andre transportmidler:

Bil: Det er parkometerplasser foran eiendommen samt flere parkeringshus i nærområdet, bl.a. Vikabuen, Konserthuset, Vika Parkeringshus m.fl.

Taxi: Holdeplass ca.100 m. fra eiendommen

Båt: Fra Aker Brygge til Nesodden og Asker

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt og attraktivt i Vika – et av Oslo’s viktigste forretningsstrøk. I umiddelbar nærhet finner man alt av servicetilbud samt offentlig kommunikasjon. Nationaltheatret stasjon ligger kun 2 minutters gange fra eiendommen. Det er enkel adkomst for kjørende med gode parkeringsmuligheter i området, og flere p-hus i umiddelbar nærhet.

Innhold

Moderne og effektive kontorlokaler i Vika. Lokalene ble pusset opp i 2014 og er i dag innredet med hovedvekt på cellekontor, men kan enkelt åpnes for landskap. Lokalene ligger i 3. etasje mot Roald Amundsens gate i en meget representativ gård.

Fellesfasiliteter

Sykkelparkering

Garderobe/dusj

Treningsrom

Ledig fra

Etter avtale

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.