Oslo sentrum

Til leie – Fridtjof Nansens Plass 2 - Rådhuspassasjen

Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Fasade
Kontorlokaler - Inngangsparti
Kontorlokaler - Inngangsparti
Kontorlokaler - Møterom
Kontorlokaler - Møterom
Kontorlokaler - Utsikt
Kontorlokaler - Utsikt
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Kontorlokaler - Fellesareal
Plan 5 - 403 kvm
Plan 5 - 403 kvm
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Bygget er et ikon av et bygg, Rådhuspassasjen er viden kjent og lett for kunder å finne. Ønsker man å ta med kundene ut er det et stort tilbud av restauranter og kaffebarer i nærområdet. Eier: Nordea Liv.
Forvalter: Aberdeen Asset Management

Adkomst

Ved å sitte så sentralt midt i byen, er det tilrettelagt optimalt for ulik kommunikasjon, alt innenfor 2-3 minutters gange. Nationaltheateret stasjon har alt av tog, T-baner og Flytog. Ellers har man bytrikken, og et betydelig antall bussruter på gateplan.

Beliggenhet

Frithjof Nansens plass 2 ligger meget sentralt til rett ved Oslo’s Rådhus. Inngang til bygget er i fra den flotte Rådhuspassasjen.

Standard

Energiklasse: Kontor – Lysgrønn D, Butikk - Lysgrønn C

Innhold

Arealene ble totalt oppgradert i 2012 og er behandlet meget pent. Lokalene fremstår som meget attraktive med spennende kontrastfarger i grått og beige. Arealene egner seg best for selskaper med hovedvekt på åpne teamkontorer, kun et par kontorer i tillegg til egne møterom og stillerom.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.