Akershus

Til leie – Freshe kontorer med god fleksibilitet - 155 til 435 kvm

Møterom i tilsvarende areal i 3. etg
Møterom i tilsvarende areal i 3. etg
Sosial sone i tilsvarende lokale
Sosial sone i tilsvarende lokale
Lyse, moderne kontorer
Lyse, moderne kontorer
Møterom i tilsvarende lokale på etasjen
Møterom i tilsvarende lokale på etasjen
Fleksible lokaler med moderne kvaliteter
Fleksible lokaler med moderne kvaliteter
Nytt toalett
Nytt toalett
Stor, åpen flate med mulighet for fleksible løsninger
Stor, åpen flate med mulighet for fleksible løsninger
Representativt inngangsparti
Representativt inngangsparti
Spennende trappeløp
Spennende trappeløp
Hyggelig inngangsparti
Hyggelig inngangsparti
Representativt bygg med kontor og handel
Representativt bygg med kontor og handel
Nye Vakåsvei 8
Nye Vakåsvei 8
3
3
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Hvalstad, rett ved E18 og Holmenkrysset.

Inneholder

Nye Vakås vei 8 er en repsentativ eiendom med hyggelig og nyoppusset inngangsparti.

Lokalene i 2. etg på ca 435 m2 BTA og er i dag innredet med cellekontorer/teamkontorer. Lokalene kan overtas slik de står, men gårdeier kan også tilpasse/oppgradere i tråd med leietakers ønsker og behov.

I 3. etg er arealet på ca 155 m2 BTA nylig pusset opp med moderne kontortepper, nymalte vegger, samt nytt WC og kjøkken. Lokalene er i dag helt åpne, men vil kunne innredes med cellekontorer og møterom i videre dialog med leietaker. Lyse, moderne lokaler med skråtak og store takvinduer.

Visning

Etter avtale med megler.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 220
Gårdsnr: 29
Bruksnr: 161

Asker er en forstadskommune til Oslo, mellom Bærum og Lier. Den 100 kvadratkilometer store kommunen har snaue 60 000 innbyggere og er delt inn i 16 grunnkretser, med ganske jevn fordeling av innbyggertallet i de ulike kretsene.

40 prosent av askerbøringene arbeider i egen kommune, mens ca. 60 prosent pendler ut, hovedsakelig til Bærum og Oslo. På den andre siden dekkes snaue 60 prosent av arbeidsplassene ved innpendling fra Bærum og Buskerud.

Avstanden inn fra Asker sentrum til Oslo sentrum er ca 25 kilometer, og bilkøene er lange inn mot hovedstaden. Asker er imidlertid et knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for Spikkestadbanen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Flytoget til Gardermoen stopper på stasjonen, som er svært viktig for etableringen i nærområdet, og Asker-banen er dobbeltsporet

Antall nyetableringer i kommunen har de seneste årene ligget stabilt på rundt 700. Næringslivet i Asker har sin tyngde innenfor handel, forretningsmessig tjenesteyting og bransjer i industrikategoriene kjemisk og maskinvare, men de seneste årene har Asker tiltrukket seg en rekke bedrifter innenfor olje- og gass-sektoren.

Totalomsetningen for Askers bedrifter er på drøyt 60 milliarder kroner i året, hvorav ca. 75 prosent av verdiskapningen skjer med utgangspunkt i bedrifter lokalisert til Holmen-Slependen-området. Varehandelen står for 7-8 prosent av denne omsetningen. Det er to store kjøpesentre i kommunen, prisbelønte Holmen Senter, samt Trekanten Senter i Asker sentrum.

I de søndre og sørøstre delene av kommunen, ned mot Heggedal, er det ikke store næringsbygg, dette området er et gammelt industriområde. Langs veien ut mot Slemmestad er det få bedrifter av en viss størrelse, noe det også er i de nordvestre delene av kommunen, mot Vestmarka.

Det er gjennomgående lite ledige arealer i Asker sentrum, der vi finner de høyeste leieprisnivåene. Nivåene i Asker ligger gjennomgående lavere enn i Bærum. Det typiske leienivået for snittlokaler i Asker har ligget på 1200-1300 kroner kvadratmeteren i året, men gode lokaler i Asker sentrum med sentral beliggenhet har oppnådd 1800-1900 kroner per kvadratmeteren.

Det store prosjektet i Asker er utviklingen av Kraglund kontorpark, rett sør for Asker sentrum. Her utvikler Ferd Eiendom 50 000 kvadratmeter fordelt på fire byggetrinn, og det første trinnet var klart i desember 2011. I løpet av 20111/2012 er det ferdigstilt om lag 20 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Kraglund Kontorpark.