Akershus

Til leie – FREMLEIE - Lager med 3-4 kontorplasser sentralt på Rud i Bærum.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Kjøreport

Arealspesifikasjon

kvm/antEtgBeskrivelse1170 kvm1Lager, Lager/kontor

Bebyggelse

Ledig fra januar 2018.
Typisk lager/kontorbygning der det ledige arealet befinner seg i underetasjen med innkjøring og kjøreport på sydsiden av bygget.
Bygget er på 2 etasjer pluss underetasje.

Beliggenhet

Eiendommen ligger nesten innerst i Løxaveien på området Rud Hauger i Bærum kommune.
Området er et innarbeidet logistikk- og handelsområde med flere håndverksbedrifter, verksteder, lager, bilforretninger som Møller Bil og Toyota m.fl., møbelbutikken Bohus m.m.
Man skal kun igjennom et par rundkjøringer så er man ute på Ringeriksveien og kan ta retning mot Oslo eller nordover mot Hønefoss.
Eiendommen ligger forøvrig et steinkast fra Kirkerudbakken.

Beskrivelse

Godt isolert lager på BTA ca 1170 kvm med ca 4 meters innvendig takhøyde.
Lyse lokaler med noen vinduer som slipper inn naturlig dagslys.
Kontordelen og spiserom/kjøkken, som ligger på mezzanin er på ca 30 kvm og har vinduer mot nord. Det er 3 kontorplasser.
Epoxybehandlet betonggulv og lyse vegger gjør dette til en hyggelig arbeidsplass.
Kjøreport på ca 4 x 4 meter med integrert inngangsdør.
Ringeklokke for varelevering.

Adkomst

Fra Oslo på E16 Ringeriksveien tar du til høyre på Bærumsveien, så til venstre i første rundkjøring (Johs. Haugeruds vei), så til venstre i neste rundkjøring inn Olav Ingstads vei. Ta så videre til venstre inn Løxaveien og følg denne under E16 til veien naturlig svinger til høyre. Da har du nr 15 rett på venstre hånd.

Parkering

Leieforholdet inkluderer 5 parkeringsplasser.

Teknisk

Det er elektrisk oppvarming og det er flere varmevifter fordelt rundt i lokalet.
Disse kan medfølge leieforholdet etter avtale.

Ventilasjon

Ventilasjon med avtrekk.

Diverse

Dersom det er behov for det kan reoler som benyttes av nåværende leietaker overtas.
Lokalene blir ledige for ny leietaker januar 2018.
Dette er i første omgang et fremleieforhold til 31.12.2019, men det kan avtales videre leieavtale med gårdeier før utløpsdato.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 219

Gårdsnr: 80

Bruksnr: 65

Bærum kommune er Oslos nabokommune i sørvest, med godt over 100 000 innbyggere.
Administrasjonssentret i kommunen er Sandvika, og her finner vi offentlige organer som kommuneadministrasjon, rådhus og politi, i tillegg til kino, restauranter og ikke minst Sandvika Storsenter, som er det sentrale kjøpesenteret i kommunen. Men det er også en rekke mindre kjøpesentre rundt omkring i kommunen, og servicefasilitetene i Bærum er gjennomgående gode.

Bærum kommune har mange innbyggere med et høyt utdanningsnivå og høyt inntekts- og formuesnivå, faktisk scorer de høyest i landet på begge områdene. Kommunen skiller seg også fra de andre kommunene rundt Oslo, ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer.

Over 40 prosent av innbyggerne i kommunen over 16 år har høyere utdanning, som indikerer stort behov for kontorlokaler og også bidrar sterkt til at boligprisene er like dyre som i Oslo vest. En rekke av kommunens innbyggere arbeider imidlertid i Oslo, som skaper stort press på hovedinnfartsveien E18. Det er også lange køer på se sentrale innfartsveiene Griniveien og Bærumsveien. Kollektivforbindelsene inn til Oslo er mange, som lokaltog, en rekke busser, samt T-bane til visse områder i østre deler av Bærum (Østeråsbanen og Kolsåsbanen).

Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene i Bærum. Mange mellomstore og større bedrifter er imidlertid på jakt etter eiendommer på strekningen fra Sandvika til Asker. Dette er typisk selskaper innenfor olje og offshore, som er sterkt representert i kommunen, samt andre kunnskapsbedrifter.

Bedrifter som er lokalisert i Oslo søker seg sjelden til Bærum og Asker, i hvert fall ikke utenfor Lysaker og Fornebu. På den andre siden søker heller ikke bedriftene i Bærum og Asker seg inn til Oslo, det vil si, unntaket er igjen Lysaker.

Sandvika og Billingstadsletta har hatt perioder med stor arealledighet. Men der Sandvika kan skilte med Flytoget, havner Billingstadsletta midt mellom Asker sentrum og Sandvika. Kort avstand til Flytoget er viktig, spesielt for bedrifter med internasjonal virksomhet og dermed mye reisevirksomhet.

Entra Eiendom er en av de største eiendomsbesitterne i Bærum, særlig i Sandvika, der det statlige eiendomsselskapet satser på et nytt stort kunnskapssenter. Profier (Bjørn Rune Gjelsten) investerer tungt på Bekkestua og skal utbygge det gamle Lefdal-senteret. Arve Nyhus har gjennom selskapet Megaron et kjempeprosjekt i Sandvika, og 25 000 kvadratmeter i Elias Smiths vei 14-26 står klart i 2012. Ellers er det et spredt eierskap, men en del eiendomsfond har eiendommer i kommunen.

De dyreste lokalene finner vi i Sandvika sentrum, her er nivåene omtrent på høyde med Fornebu og opp mot nivåene på Lysaker. Typiske leiepriser i de mer usentrale strøkene av Bærum har tradisjonelt ligget på 1200-1500 kroner kvadratmeteren i året. Det er ingen store næringsbygg i de vestlige delene av kommunen, bedriftene her er gjennomgående mindre handels-, håndverks- og produksjonsbedrifter.