Rogaland

Til leie – FORUS - NYERE KOMBINASJONSBYGG PÅ CA. 1350 KVM. OG 2 700 KVM. UTEAREAL TIL LEIE

74_1503660764
74_1503660764
74_47774538
74_47774538
74_658657069
74_658657069
74_607898800
74_607898800
74_1708980981
74_1708980981
74_476757548
74_476757548
74_1358522881
74_1358522881
74_2095486311
74_2095486311
74_352366032
74_352366032
74_748044273
74_748044273
74_867914050
74_867914050
74_566473873
74_566473873
74_725260773
74_725260773
74_1204319450
74_1204319450
74_882739769
74_882739769
74_1810368715
74_1810368715
74_1184364435
74_1184364435
74_156150887
74_156150887
74_609726722
74_609726722
74_947188002
74_947188002
74_2087007793
74_2087007793
74_1189510905
74_1189510905
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet, adkomst

Røynebergsletta 32, mellom MAN-bygget og Svafas, like ved PNI.

Arealer og fordeling per etasje

Ca. 1 350 kvm. Kombinasjonsbygg hvorav:

- Ca. bta. 908 verksted (inkl. messanin på ca. 70 kvm.) i første etasje
- Ca. bta. 450 kontor fordelt på første og andre etasje - inneholder store og små kontorer, møterom samt spiserom

Bygget holder god standard med godt utstyrt verksted:

- 8 meter takhøyde
- Traverskraner 2 x 5 tonn
- Høyde på porter er 5,5 meter
- Oljeutskiller som dekker hele verkstedet
- Testpit (område med stålvegger rundt for trykktesting)
- Røropplegg for trykkluft, eget (lite) rom for sliping, skap for kjemikalier med avsug osv.
- Det er også en "vaskehall" på 25 kvm på utsiden av bygget som er koblet til oljeutskilleren
- Alt uteareal er asfaltert, deler av utearealet er inngjerdet (anslagsvis 1000-1200 kvm)

Utleier kan også gjøre tilpasninger etter leietakers behov

Uteareal på ca. 2 700 kvm. er også til leie

Standard

Standarden er god

Oppvarming

Fjernvarme

Parkering

God parkeringsdekning på tilhørende tomt er inkludert i leien

Prisantydning

Etter nærmere avtale

Overtagelse

Ledig for overtagelse

Solgt 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1124
Gårdsnr: 35
Bruksnr: 335