Rogaland

Til leie – FORUS - 866 KVM. KONTOREIENDOM MED FINVERKSTED/ LAGER TIL LEIE - SVÆRT GOD EKSPONERING

33_1006815277
33_1006815277
33_614900348
33_614900348
33_835384625
33_835384625
33_615273341
33_615273341
33_1321947408
33_1321947408
33_1729818275
33_1729818275
33_596602541
33_596602541
33_683505277
33_683505277
33_1642820465
33_1642820465
33_1237471828
33_1237471828
33_1307156884
33_1307156884
33_2455048
33_2455048
33_2142610877
33_2142610877
33_1712585253
33_1712585253
33_1419431403
33_1419431403
33_1797184194
33_1797184194
33_1022474312
33_1022474312
33_1814772434
33_1814772434
33_765806028
33_765806028
33_1202230271
33_1202230271
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet, adkomst

Lokalene ligger sentralt til mellom Kvadrat og Ikea på Forus

Innhold

1. Etasje: 864 kvm. med følgende fordeling:

Ca. 571 kvm.

22 enkeltkontorer, felles spiserom, garderobe med toalett og dusj
samt lager med en mindre kjøreport.

Ca. 293 kvm.

"Finverksted/ lager" med egen port

Standard

God standard

Utleier kan tilpasse lokalene etter leietakers behov

Parkering

God parkeringsdekning på egen tomt.

Energiforbruk

Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger pr. dato ingen energiattest

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er opplyst av eier.

Solgt 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1102
Gårdsnr: 69
Bruksnr: 2547