Akershus

Til leie – Fornebuveien 5 - Elegante lokaler med god eksponering

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Heis

Beskrivelse

I Fornebuveien 5 har vi et flott og innbydende lokale på 698 kvm BTA ledig hvor man kan flytte rett inn. Arealet har en god og fleksibel utforming. Lokalet som det står, passer godt for noen som ønsker et representativt lokale med cellekontor, prosjektområde/showroom og møterom. Arealet har en oval utforming, noe som gir en god intern kommunikasjon.
Bygget ligger sentralt på Lysaker med kun 5 minutters gange til Lysaker-lokket, hvor du finner tog, lokaltog, flytog, buss og taxi. Lokalet har både god eksponering og lett adkomst til/fra E18.

Copy Cat har lokaler på bakkeplan - lett tilgjengelig dersom man trenger bistand ifm trykksaker.

Adkomst

Få minutters gange fra Lysaker stasjon, busstopp rett på utsiden og lett adkomst via Fornebuveien og Oksenøykrysset med bil.

Beliggenhet

Eiendommen ligger godt plassert i forhold til den store utbyggingsaktiviteten på Fornebu og Lysaker. God eksponering mot E18 hvor over 90 000 trafikanter passerer daglig.

Standard

Lokalet har god teknisk standard
- Gips himling som gir et flott helhetsinntrykk
- God ventilasjon og kjøling, samt solskjerming
- Moderne elektrisk opplegg. Fiber til bygget og god bredbåndsdekning
- Moderne kjøkken med Miele hvitevarer
- Gulvbelegg består av parkett i inngangspartiet og tepper i arbeidsområdet
- Flott og god toalettkjerne
- Heis
- Garderobe, dusj, badstue og sykkelparkering i U. etg

Innhold

I dag inneholder lokalet 16 cellekontorer, med et flott prosjektområde, møterom og en smakfull sosial sone med kjøkkenløsning. Inngangspartiet har et flott parkettgulv, som strekker seg over til kjøkkenet og den sosiale sonen. I arbeidsområdet er det teppegulv som gir en god støyreduksjon så man kan jobbe uforstyrret. Den gode utformingen gjør at arealet utnyttes på en god måte, det er også mulig å etablere flere cellekontor og møterom.

Lokalet fungerer godt til både åpen løsning og kombinasjon av åpent kontorlandskap og cellekontorer. Så skulle man ønske en åpen løsning har vi et areal ledig i 3. etg. som lett kan tilpasses leietakers ønsker og behov, og hvor alt kommer i en moderne og delikat utførelse.

Bygget har lukket parkeringsanlegg og utendørs parkeringsplasser.

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.