Akershus

Til leie – Fornebuporten Helsebygg -- ledige lokaler fra Q1 2018

32_266821853
32_266821853
bilde
bilde
32_1314384619
32_1314384619
32_1990980496
32_1990980496
32_96588455
32_96588455
32_605882328
32_605882328
32_760912587
32_760912587
32_759266494
32_759266494
32_1248630478
32_1248630478
32_2115820312
32_2115820312
32_1938044382
32_1938044382
32_1355173309
32_1355173309
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon, Bredbåndstilknytning, Garasje/P-plass, Heis, Kantine

Beskrivelse

I 3. etasje på Bilia-bygget (Widerøeveien 5) vurderes etablering av «Fornebuporten Helsebygg» på ca. 1 000 kvm. De forbeholdte lokaler er lyse, blir rehabilitert i høsten 2017 og kan tilpasses den enkelte leietaker.

Det etableres et felles innbydende venterom for pasienter, samt felles trimrom for behandling. Mulighet for showroom. Bemannet kantine for ansatte. Det vil bli god profilering av «Fornebuporten Helsebygg» på fasade ut mot Snarøyaveien.

Fornebuporten Helsebygg skal tilby et bredt spekter av helsetjenester. Vi søker derfor store og små helseaktører, fra 1 ansatt (30 kvm) til inntil 10-15 ansatte (300 kvm), innenfor følgende områder:

· Spesialistpraktiserende leger (alle fagområder, avtalespesialister og private)

· Fastlegekontor

· Bedriftshelsetjeneste

· Tannlege / Tannhelse

· Fysioterapi / Kiropraktor

· Andre bransjer inne helse / helserelatert

Vil du ta del i satsningen på Fornebu?Bygget tilbyr:

Gjesteparkering
Heis
Aircondition / ventilasjon
Bemannet kantine
Trimrom
Apotek (50m)

Adkomst

Helsebygget blir sentralt plassert ved innfarten til Fornebu. Det blir enkel adkomst til Helsebygget med stor (gjeste-)parkering på eiendommen og busstopp direkte utenfor inngangsdøren med inntil 40 avganger i timen.

Helsebygget lokaliseres i byggets 3. etasje og det er heis ved inngangsdør med kort avstand til venterom. Det er planlagt T-banestasjon på Fornebuporten (100m fra Helsebygget) med forventet oppstart 2025.

Beliggenhet

Helsebygget ligger på området Fornebuporten, som ligger sentralt plassert ved innfarten til Fornebu. Telenor Arena og Akerkvartalet er nærmeste nabo. Kjøreavstand til Lysaker og Skøyen er hhv 2 og 5 minutter. På Fornebuporten har Aker-konsernet etablert sitt hovedkontor med mer enn 2 000 arbeidsplasser. I tillegg finner man her stor dagligvare (Kiwi), spesialistlegesenter (Moloklinikken), apotek, treningssenter (Lifestyle Gym), restaurant, cafe og bar. På Fornebuporten er 450 boliger under oppføring, hvor 300 er ferdigstilt. Fornebuporten er fortsatt under utvikling med ambisiøse planer om ytterligere oppføring av boliger, kontor og handel i fremtiden.

Standard

Widerøeveien 5 fremstår som et moderne bygg med gode muligheter for tilrettelegging for de enkelte leietakerne. Det er god ventilasjonskapasitet i bygget, og bruk av glass i taket slipper inn mye lys. Lokalene kan leveres i ny topp moderne stand, som kan tilpasses leietakers ønsker og behov. Bygget har fjernvarme og det er fiber til bygget. Mulighet for leie av lagerplass (4. etasje). Bygget driftes av Fornebuporten Drift AS (fra sommer 2016).

Alt bygges om og tilpasses leietakerens behov.

Lysaker

Lysaker er blitt et helt sentralt knutepunkt på vestsiden av Oslo, gjennom gjenåpningen av Lysaker stasjon i 2009. Områdets største fortrinn er det gode kollektivtilbudet, samt den nære tilknytningen til E18. I tillegg til Flytoget, går det mer enn 1000 daglige bussavganger fra Lysaker via operatøren Ruter.

Parkeringsdekningen i området er ganske god gjennom parkeringsarealer i byggene, og mange ansatte i området kommer med bil vestfra.

Tradisjonelt har Lysaker tiltrukket seg bedrifter med hovedkontorer innenfor olje og offshore, samt engineering. Eiendommene er gjennomgående store. Aker har tidligere vært en stor leietaker i området, Petroleum GeoServices (PGS) er en stor leietaker. Disse næringene er fortsatt representert, men i de senere årene er det kommet til bedrifter innenfor IKT-næringen og forsikring, ikke minst gjennom Storebrand, samt skadeselskapet If. If er fra 2013 på plass i Vækerø Park.

Blant servicefasilitetene i området står det store kjøpesenteret CC Vest helt sentralt, men det er få indikasjoner på at arbeidstakere på Lysaker bruker senteret mye. CC Vest har som mål å være et bydelssenter for området, med alle servicetilbudene som det innebærer. Det er også grønne lunger i den store ”trafikk- og kontormaskinen” Lysaker, hvor de ansatte kan sitte ute og slappe av med lunch.

Lysaker har en nokså spredt eierstruktur, men den største eiendomsbesitteren på Oslo-siden er Mustad Eiendom, som har åpnet opp et gammelt industriområde for handel og kontorer. Andre store aktører på Lysaker er Storebrand gjennom Lysaker Park, Vital, Aberdeen Asset Management og Norwegian Property. Lysaker er spesielt i den forstand at kommunegrensen går tvers gjennom området, som kan medføre at eiendomsbesitterne må forholde seg til to ulike kommuneregimer. Oslo og Bærum har ulike syn på utbyggingen i området.

Leienivået på Lysaker ligger mellom nivået på Skøyen og Fornebu. Det gjenspeiler at Lysaker ikke er like sentralt som Skøyen, men området er attraktivt gjennom flytogforbindelse fra svært trafikkerte Lysaker stasjon. Eiendommene nær stasjonen og på Lysakerlokket oppnår de høyeste leieprisene. I tillegg er det en del dyre eiendommer langs attraktive Strandveien, med fjordutsikt.

Leieprisene på Lysaker svinger likevel nokså moderat, og mindre enn leieprisene på Skøyen, som er en konkurrent ved etableringer. I og med at det er flere hovedkontorfunksjoner på Lysaker, oppstår det fra tid til annen et hopp i arealledigheten når disse virksomhetene flytter.

Fornebu

Etter nedleggelsen av Fornebu hovedflyplass i 1998, har området begynt å blomstre som et næringsområde. Fornebu har lykkes i å tiltrekke seg store hovedkontorer innenfor IT og telekommunikasjon, med Telenor i spissen, og EDB ErgoGroup flytter ut med sitt hovedkontor her.

Det gamle terminalbygget på Fornebu benyttes nå som kontorer for en rekke selskaper, som en del av det statlig finansierte kunnskapssenteret IT-Fornebu. Telenor innviet i september 2002 sitt nye hovedkvarter på Fornebu og rommer nå arbeidsplasser for 6000 ansatte. Aker Solutions flyttet i desember 2007 inn til Aker Hus, mens Norske Skog holder til vest på Fornebu

I tillegg er Statoil på plass med sitt nye hovedkontor på Fornebu fra slutten av 2012, det samme er Aker ASA fra 2013. I november 2011 forsterket dette selskapet satsingen ytterligere i området, ved å kjøpe et større tomteområde for nærings- og boligutvikling ved siden av Telenor Arena.

Det største ankepunktet mot Fornebu er den manglende offentlige kommunikasjonen med baneløsninger. Alle aktørene er enige om at en metro er den beste løsningen, men her mangler det 3-4 milliarder kroner for å fullfinansiert en slik løsning. Atkomst i dag til Fornebu er derfor basert på bil og buss. Uten trafikk tar det bare 10-15 minutter med bil til og fra Oslo sentrum, men i rushtrafikken kan det i verste fall ta 45 minutter til en time.

Flere av Ruters busser går imidlertid til Fornebu, inkludert linjene 24, 28, 31, 31E og 733. Buss 31 mot Grorud har en beregnet kjøretid på 18-20 minutter mot Nationaltheatret stasjon og Wessels plass utenfor Stortinget, men det er altså utenfor rushtrafikken. Fornebu-området har i tillegg en stor grad av utbygde gang- og sykkelveier.

Det er begrenset med servicefasiliteter på Fornebu, men fra 2014 vil et handelssenter på drøyt 20 000 kvadratmeter stå klart, i regi av KLP Eiendom. Det vil styrke handelstilbudet betraktelig. I tillegg utvikler Scandic et hotell på Fornebu, det samme gjør Choice Hotels gjennom Quality Hotel Arena Fornebu.

Leieprisene på Fornebu svinger ikke mye og ligger nivåmessig noe under Lysaker, blant annet fordi Fornebu ligger noe mindre sentralt, med større avstander til Flytoget. Nivåene indikerer også at utbyggerne der ute i liten grad får avkastning fra tomten, kun selve bygget.