Oslo sentrum

Til leie – Flotte lokaler til å flytte rett inn i - 2 minutters gange fra Oslo S

StenersGt8 (1)
StenersGt8 (1)
76_620165219
76_620165219
76_112512437
76_112512437
76_1944420261
76_1944420261
76_1700074807
76_1700074807
76_466544851
76_466544851
76_1518923853
76_1518923853
76_416089963
76_416089963
76_1689221938
76_1689221938
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon, Bredbåndstilknytning, Heis

Beskrivelse

Vi har ledig lokale i 2. etasje på 1.045 kvm. Lokalene er meget pene, og består av noe åpent landskap, flere kontorer, møterom, moderne kjøkken med spiseplass, lagerplass og toaletter.

Enkeltkontorene har store vinduer som gir gode lysforhold. Øvrige kontorer og landskap har utsyn til stort og luftig atrium. Dette er pene lokaler til å flytte rett inn i!

Det er mulighet for å leie av p-plasser i naboeiendommen Stenersgata 2. Her er det også stor kantine som kan benyttes.

Nye heiser. Ny ventilasjon.

Beliggenhet

Eiendommen som ble totalrenovert i 2009 har inngang fra Stenersgata og ligger vis á vis Oslo City, midt i hjertet av Oslo. Med gåavstand til alt fra tog, trikk og t-bane til offentlige kontorer, restauranter og hoteller, er beliggenheten perfekt for både ansatte og besøkende.

Bygget har butikker i første etasje og kontorer i de øvrige etasjene. I samme gate ligger også Thon Hotel Terminus, H&M, Boots og sportsbutikker.

Innhold

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.