Oslo sentrum

Til leie – Flotte kontorlokaler ved Oslo S i attraktivt fullservicebygg

Nybygg like ved Oslo S og byens beste kollektivknytepunkt
Nybygg like ved Oslo S og byens beste kollektivknytepunkt
Felles resepsonstjeneste med besøksregistrering
Felles resepsonstjeneste med besøksregistrering
Flotte sittegrupper i fellesarealene - her ved kantineområdet
Flotte sittegrupper i fellesarealene - her ved kantineområdet
Felles kantine - sittegrupper
Felles kantine - sittegrupper
Felles kantine
Felles kantine
Muligheter for å leie auditorium for 60/120 personer - ved ledig kapasitet
Muligheter for å leie auditorium for 60/120 personer - ved ledig kapasitet
I kjelleren står sykkelen trygt - innendørs sykkelparkering
I kjelleren står sykkelen trygt - innendørs sykkelparkering
Lyse og flotte kontorlokaler med god takhøyde
Lyse og flotte kontorlokaler med god takhøyde
Muligheter for å skape egen identitet i lokalene
Muligheter for å skape egen identitet i lokalene
Flott minikjøkken i lokalet
Flott minikjøkken i lokalet
Sosial sone ved kjøkken
Sosial sone ved kjøkken
Attraktivt cellekontor - kan alternativt omgjøres til åpent landskap
Attraktivt cellekontor - kan alternativt omgjøres til åpent landskap
Eksempel på åpent kontorlandskap - fra nabolokalet
Eksempel på åpent kontorlandskap - fra nabolokalet
Stillerom
Stillerom
Leieobjekt - ca 385 kvm BTA
Leieobjekt - ca 385 kvm BTA
Oslo Mekaniske Verksted - hyggelig nabolag
Oslo Mekaniske Verksted - hyggelig nabolag
I nabolaget får man god kaffe og god stemning
I nabolaget får man god kaffe og god stemning
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til i et kontorområde i sterk utvikling.

Schweigaardsgate 16 ligger like ved Oslo S, Norges største kollektivknutepunkt, med holdeplass for Flytog, NSB fjern- og nærtog, T-bane og trikk. Vis-a-vis ligger Oslo Bussterminal.

I nabolaget ligger flere store konsern som Gjensidige, NSB, Skatt Øst, Utdanningsdirektoratet osv. og like over gangbroen i Bjørvika ligger flere kjente selskaper som EY, PWC, KLP, DNB og Visma osv.

Leietakere i Schweigaardsgate 16 er blant annet Circle K, Dinamo og ClearChannel.

Eiendommen er nærmeste nabo til Teaterplassen, som har blitt en attraktiv destinasjon med restaurant Vognmand Nilsen og Oslo Mekaniske Verksted.

Inneholder

Ledig areal ligger i eiendommens 2. etasje og er på ca 385 kvm BTA.

Lokalene har meget god takhøyde på ca 2,70m i kontorlandskapet. Arealet er lyst med moderne overflater.
Arealet fremstår arealeffektivt og egner seg for et åpent kontorlandskap for ca 25 personer.

Kantine

Eiendommen har flott kantine i 1. etasje med utsikt til Teaterplassen. Kantinen serverer kalde- og varme retter, samt salatbar, møtemat osv.

Diverse

Bygget har felles resepsjon med besøksregistrering og sittegruppe. Bygget har adgangskontroll.

I 1. etasje ligger kantinen med flotte vindusflater mot Teaterplassen.

Bygget har felles møteromssenter, med ulike størrelser på møterommene. Møterommene har projektor.

Eiendommen er tilrettelagt for at ansatte kan trene til/fra jobb. Innendørs sykkelparkering med tilhørende dusj- og garderobeanlegg.

Bebyggelse

Eiendommen stod ferdigbygd i år 2015 og er et BREEAM Excellent sertifisert miljøbygg. Energiklasse B.

Bygget er et kontorbygg på ca 15.000 kvm BTA kontorarealer fordelt på 8. etasjer. Eiendommen har felles resepsjon, kantine og møteromssenter.

Ansatte har tilgang til dusj- og garderobeanlegg, samt innendørs sykkelparkering.

Fasiliteter

Moderne
Sentralt
Ventilasjon
Kantine
Brebånd
Fellesresepsjon
Alarm
Vaktmester
Air conditioning
Innendørs sykkelparkering
5 felles møterom

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.