Oslo sentrum

Til leie – Flotte kontorlokaler i CBD-området - kantine, treningsrom, møteromsavd., takterrasse, parkering

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Heis
Kantine

Beskrivelse

Tordenskiolds gate 8–10 er en representativ eiendom meget sentralt beliggende i Oslos CBD-område. Eiendommen består av ca. 9.500 kvm over åtte etasjer samt to underetasjer og er oppført i 1972–73 samt påbygget i 1997. Det er etablert restauranter i 1. etasje, kontorlokaler fra 2.–8. etasje samt parkering og lager i de to underetasjene.

Eiendommen tilbyr felles kantine med uteterrasse, felles møteromsavdeling med to møterom med tilhørende kjøkken som kan benyttes til arrangementer eller kurs, godt utstyrt treningsrom med dusj- og garderobefasiliteter, innendørs sykkelparkering og tilgang til felles takterrasse med fjordutsikt.

Beliggenhet

Eiendommen er svært sentralt beliggende i CBD-området nær Oslo Rådhus og Aker Brygge med umiddelbar nærhet til servicetilbud.

Nationaltheatret stasjon ligger i kort gangavstand fra eiendommen med alt av offentlig kommunikasjon. I tillegg går det trikk og buss fra Rådhusplassen.

Standard

Representativ kvalitetseiendom med moderne lobby og fellesarealer samt nyere tekniske innretninger. Samtlige vinduer i kontoretasjene er av 3-lags energibesparende energiglass og har utvendig solavskjerming i form av utvendige persienner. Eiendommen har egen vareheis fra underetasje til 7. etasje.

Lokalene har balansert ventilasjon med kjøling samt områdevis tilleggskjøling via fancoils. Grunnoppvarming via forvarmet luft i ventilasjonen samt tilleggsoppvarming via nye panelovner.

Innhold

Fra 01.04.2017 får vi ledig følgende arealer:

509 kvm BTA kontor i 4. etasje.1.099 kvm BTA kontor i 7. etasje.

Lokalene er effektive og innehar en god kontorstandard.

Arealene i 4. etasje er inndelt i åpent kontorlandskap i tillegg til møterom for 10 personer, stillerom, kjøkken og kopi-/rekvisitarom.

I 7. etasje er lokalene primært inndelt i cellekontorer med glassfronter, og har resepsjons-/loungeområde, fire store møterom, to kjøkken, kopi-/rekvisita-/datarom.

Ankomst- og sanitærfunksjonene er sentraliserte i etasjene som gir god fleksibilitet og mulighet for annen fordeling av cellekontor- og landsskapstruktur. Lokalene kan tilpasses ny leietakers ønsker og behov.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301

Gårdsnr: 209

Bruksnr: 376


Bruksnr: 378

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.