Romerike

Til leie – Fleksible lokaler og stor tomt for storhandel/verksted/lager - sentral beliggenhet i Jessheim næringspark

Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Uteareal på baksiden av bygget
Uteareal på baksiden av bygget
Utelagring/parkering på baksiden av bygget
Utelagring/parkering på baksiden av bygget
Kjøreporter (Gjennomgående)
Kjøreporter (Gjennomgående)
Kjøreporter
Kjøreporter
Hovedinngang kontor/salgsarealer
Hovedinngang kontor/salgsarealer
Utvendig med parkering
Utvendig med parkering
Verkstedshall
Verkstedshall
Verkstedshall
Verkstedshall
Verkstedshall
Verkstedshall
Verkstedshall med smøregrav
Verkstedshall med smøregrav
Vaskehall
Vaskehall
1. etg - Salgsareal
1. etg - Salgsareal
2. etg
2. etg
2. etg. Felles møterom
2. etg. Felles møterom
2. etg Felles kantine
2. etg Felles kantine
2. etg. Felles garderobe
2. etg. Felles garderobe
2. etg - Kontor og møterom
2. etg - Kontor og møterom
Oversikt over tomten
Oversikt over tomten
Beliggende langs RV 174
Beliggende langs RV 174
Planskisse 1 etasje
Planskisse 1 etasje
Planskisse 2 etasje
Planskisse 2 etasje
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Inneholder

Med sentral beliggenhet i den sydlige delen av Jessheim Næringspark har vi for utleie fleksible lokaler for storhandel/verksted/lager med tilhørende stor tomt for parkering/utelagringsmuligheter.
Eiendommen Brannmannsvegen 2 har god synlighet fra hovedfartsåren RV 174, og fremstår med meget gode profileringsmuligheter.

I dag er eiendommen utleid til Volvo Truck Center og Bilia Personbil AS. Volvo Truck Center flytter fra eiendommen i slutten av 2018 og deres lokaler fristilles fra ca. 1. januar 2019.

Det totale utleieareal er på ca. 2 316 kvm, og er i dag inndelt med verksted og vedlikeholdsarealer for lastebiler, trailere og større maskiner. Det er også kundemottak, butikkareal, kontorer, delelager mm.
Tilliggende tomteareal rundt leiearealet på ca. 9,8 mål benyttes til parkering for større kjøretøy. I tillegg er det felles kundeparkering på eiendommen.

Vi ser for oss flere mulige bruksområder for lokalene som fristilles, herunder; Storhandel innen bil, caravan, maskiner/utstyr og byggevare, verksted og lager for større kjøretøy og maskiner eller innen lager, logistikk og produksjon.
Flotte utearealer som egner seg godt for salgsutstilling, oppstilling og lagring m.m.

Fleksible verkstedhaller med få søyler, store gjennomgående kjøreporter, innvendig takhøyde på ca. 7 meter, oljeutskiller, kranbaner, vaskehall, lager m.m.

Fellesarealer i byggets 2. etg med kantine, garderober, dusj, toaletter, teknisk rom mm.

Gårdeier er løsningsorientert og positiv til å finne gode løsninger for den rette leietaker.

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet i Jessheim Næringspark. Øvrige virksomheter i parken kan nevnes; Møller Bil, Bertel O. Steen, Biltema, Montèr, Carlsen & Fritzøe, Ferda, Mekonomen, Wurth, Sulland, Akershus Traktor m.fl.

Kort vei til avkjøring E6 og Oslo Lufthavn.

Gangavstand til Jessheim sentrum. Et moderne og urbant sentrum med et rikt tilbud av spisesteder, butikker, kino, kulturarenaer m.m

Tomten

Totalt ca. 9 800 kvm.
Godt synlig tomteareal mot hovedfartsåren RV 174 er på ca. 3 580 kvm. Øvrige del av tomten bak bygget er på ca. 6 220 kvm.

Flat tomt stort sett opparbeidet med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer. Mindre areal helt i bakkant er opparbeidet med grus. Noe gress/beplantning i ytterkant av tomtegrense.

På baksiden av bygget er det også etablert noe utelagring under tak. Det er innkjøring via låsbar port til den bakerste delen av tomten.

Adkomst

Enkel og god adkomst, også for større kjøretøy.

Off. Kommunikasjon

Bussholdeplass i umiddelbar nærhet. Tog fra Nordby eller Jessheim stasjon.

Parkering

Eiendommen har meget gode parkeringsforhold.

Standard

Normal god standard. Godt vedlikeholdte lokaler.

Diverse

Eiendommen har innlagt fiber.

Det er installert Basal oljeutskiller i verksted.

Det er etablert 8 stk. gjennomgående kjøreporter med størrelse 4x4,78 meter.

Det er installert 2 stk. kranbaner. Høyde opp til bane ca. 5,34 cm. En elektrisk kran 2T og en manuell kjettingtalje på 3T.

Full takhøyde i verksted på ca. 7,3 meter (skrått). Under dragere ca. 5,77 meter.

Visning

Etter avtale med megler.

Overtakelse

Ledig fra Januar 2019.

Romerike omfatter 13 kommuner i Akershus øst og nord for Oslo. Arealet er på 3800 kvadratkilometer, og regionsenteret er byen Lillestrøm. Tettstedet Oslo har vokst seg inn i de vestlige delene av distriktet. Med utbyggingsplanene i Groruddalen de nærmeste 15-20 årene, vil det gå mot en enda større sammensmeltning og et utvidet kollektivtilbud til nabokommunene til Oslo. Det er stort kapasitetspress på innfartsveiene nord fra Oslo, som gir til dels lange køer.

Flytoget stopper imidlertid på Lillestrøm, og tidsavstanden med tog til Oslo sentrum er under 15 minutter. Norges Varemesse ligger rett ved siden av Lillestrøm stasjon.

Skedsmo kommune er kjent for å tiltrekke seg store lager- og logistikkbygg, langs E6 oppover mot Gardermoen. Markedet på Romerike kjennetegnes også av en stor etterspørsel etter kombinasjonslokaler rundt 300 kvadratmeter. Et typisk bygg er gjerne 250 kvadratmeter med lager. og verkstedlokaler og 50-100 kvadratmeter med kontorlokaler. Derimot er det få større kontorbygg i området.

De dyreste kontorleieprisene på Romerike oppnås i Lillestrøm sentrum, samt i Jessheim sentrum. I disse to områdene finner vi også den største etterspørselen etter kontorlokaler. Leieprisnivået i Lillestrøm sentrum ligger stort sett på høyde med de nedre delene av Groruddalen og i Bryn/Helsfyr-området. I Jessheim sentrum snakker vi om nivåer vi finner i Oslo syd, fra Ryen og sørover.

Det er imidlertid mange kontorlokaler på Romerike som begynner å bli eldre, så det er et begrenset tilbud av nye og moderne lokaler.