Oslo sentrum

Til leie – Fine lokaler nær Rådhuset - 473 kvm - toppetasje

1
1
2
2
3
3
111
111
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition
Bredbåndstilknytning
Heis

Beskrivelse

Vi har for utleie på vegne av Mallin Eiendom AS ca 473 kvm BTA i Rosenkrantz gate 21. Gårdeier ønsker å leie ut etasjen som enhet, men kan vurdere en oppdeling av lokalet.

Rosenkrantz gate 21 er oppført i løpet av 1890 årene, og er betydelig oppgradert de senere år. Fasaden er nylig pusset opp, det er installert ny heis i gården i 2007 samtidig som inngangsparti og trapperom er pusset opp. Eiendommen består av 5 etasjer. I byggets 1. etasje er det galleri/kontor, mens resten av etasjene er kontorer.

Utleier Mallin Eiendom har eid og forvaltet bygget siden 2005, og har egen driftsleder på eiendommen.

Adkomst

Alt av offentlig kommunikasjon er i nærheten - trikk, buss, tog, Flytog og båt.

Gateparkering eller i omkringliggende parkeringshus.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende sentralt i Oslo sentrum rett ved Rådhuset og med svært kort avstand til de ulike offentlige forvaltningsorganer rundt Stortinget, offentlige kommunikasjoner, havnen, servicetilbud og Aker Brygge.

Adressen er Rosenkrantz gate 21, med inngang fra Otto Sverdrups gate.

Standard

Nytt ventilasjonsanlegg i 2011.

Elektriske panelovner i lokalene.

Ny personheis og nyoppusset inngangsparti til kontordelen (2. etasje og oppover) i 2007/2008.

Cat 5. Datakabling er terminert etasjevis.

Sykkelparkering i avlåst rom.

Innhold

De ledige lokalene ligger i 5. etasje (toppetasjen). Lokalene ble rehabilitert ca 2007/2008, har normal god standard, og fremstår som lyse og luftige. Bakgården slipper også inn mye lys inn i arbeidsområdene.

Det er mulig å leie lokalene slik de fremstår i dag, men gårdeier er åpen for å tilpasse / oppgradere lokalene etter leietakers ønsker.

Dagens løsning er primært cellekontorer, men de fleste veggene er lettvegger og man kan derfor lett lage åpne løsninger i stedet.

Lokalet kan passe for ca 15-30 ansatte, avhengig av romløsning.

Etasjen er på 473 kvm, men kan deles opp til enheter fra ca 190-285 kvm BTA.+Andre leietakere i bygget er blant annet:
- Grafill
- ABS / American Bureau of Shipping
- GRAMO
- DRS
- Centrum Fastlegegruppe
- Pure ContentVELKOMMEN TIL VISNING!

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 209

Bruksnr: 319

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.