Oslo sentrum

Til leie – Eufemia - Nybygg i Bjørvika

Eufemia sett fra nord
Eufemia sett fra nord
Hjørnet Dronning Eufemias gate/Kong Håkon 5s gate
Hjørnet Dronning Eufemias gate/Kong Håkon 5s gate
Inngangsparti fra Dronning Eufemias gate
Inngangsparti fra Dronning Eufemias gate
Inngangsparti
Inngangsparti
Kontor mot Middelalderparken
Kontor mot Middelalderparken
Område
Område
Område
Område
Kommunikasjon
Kommunikasjon
1. etasje - Fellesfunksjoner
1. etasje - Fellesfunksjoner
Plan 5 - Ledig kontorlokale
Plan 5 - Ledig kontorlokale
Snitt
Snitt
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Nå bygges et av Oslos flotteste kontorbygg, plassert mellom Barcode og fjorden. Totalt 21 000 kvm kontor ferdigstilles mai 2019. Da vil bygget huse 1100 arbeidsplasser. Se Eufemiakontor.no for mer informasjon.

Eufemia blir et av de mest synlige byggene i Bjørvika. Det ligger på hjørnet i starten av bebyggelsen i området, og utsikten fra bygget er unik for lokaler i Oslo sentrum.

Fasadene vender mot bryggekanten og sjøen i vest, Middelalderparken i øst og Barcode i nord. Kontorbygget fremstår som lyst, åpent og attraktivt.

Bygget vil bestå av 9 etasjer hvorav 8 over bakken. Første etasje inneholder resepsjon, møteromsenter, kantine, restaurant og handelsarealer. I underetasjen finnes bl.a. auditorium, garderobeanlegg og treningsrom. Det er rene kontorlokaler i 2-8. etasje på 3000 kvm i hver etasje. Bygget er tegnet av a-lab og det er lagt stor vekt på å utforme bygget så fleksibelt som mulig slik at det kan tilpasses fremtidens jobbhverdag. Bygget vil være effektivt og velegnet både til cellekontorløsninger og til åpne landskap. Det er også lagt stor vekt på fleksibilitet mht oppdeling av bygget. Det kan deles både horisontalt og vertikalt med flere innganger. På den måten vil det kunne skreddersys for fremtidige leietakere. Per dags dato er 2-4. etasje leid ut til PWC, og 6-8. etasje er leid ut til Microsoft. 5. etasje er ledig - 1630 kvm.

Barcode er Eufemias nærmeste nabo. Store internasjonale bedrifter har etablert seg i den prisbelønte bygnings-rekken, og området omtales som Oslos nye Central Business District. På gateplan langs havnen og Dronning Eufemias gate vil det etableres publikumsrettede arealer med bevertning- kultur- og butikklokaler. Hovedinngangen, kantinen og møtesenteret i Eufemia bygget er plassert på gateplan.

Arealtabell

Plan 5: 1630 kvm

Miljøklasse
Oslo S Utvikling som står bak utbyggingen har store miljøambisjoner med bygget. Eufemia skal bygges på historisk grunn og det skal være et moderne bygg for fremtiden. Eufemia bygges i henhold til BREEAM klassifisering Exellent, noe som vil gi leietaker gjennomtenkte miljøløsninger med høy kvalitet og trivselsfaktor.

Fellesfasiliteter
Eufemia planlegges som et fullservicebygg hvor man får både felles resepsjonstjenester, møteromssenter, auditorium, kantine og restaurant ved bryggekanten. Sykkelparkering, flott garderobeanlegg og treningsrom planlegges også i bygget.

Nærhet til alt

Eufemia ligger meget sentralt til med kort vei til all offentlig kommunikasjon og umiddelbar nærhet til sjøen. Norges største kommunikasjonsknutepunkt Oslo Sentralstasjon ligger kun 4 minutters gange unna. Det er kort vei til flytoget som tar deg til Oslo Lufthavn Gardemoen på kun 19 minutter. Trikken som skal binde sammen byen fra vest til øst, vil gå fra Skøyen via Rådhuset og Bjørvika til Ljabru. Det er bussholdeplasser i Dronning Eufemias gate, i tillegg til flere planlagte busstopp i nærområdet. Taxiholdeplasser finnes på sydsiden av Oslo S.

Eier
Eier og utvikler er Oslo S Utvikling (OSU). OSU eies av de tre solide aktørene Entra AS, Linstow AS og Rom Eiendom AS. OSU er i ferd med å ferdigstille Barcode-rekken og er samtidig kommet i gang med den omfattende utbyggingen i Bispevika i Bjørvika. Totalt skal OSU utvikle ca. 380.000 kvm av de totalt ca. 900.000 kvm nærings- og boligarealer som ligger innenfor Bjørvika-reguleringen.

Fasiliteter

Kantine
Restaurant
Auditorium
Møteromsenter
Resepsjon
Garderobeanlegg med skap
Sykkelparkering

Ledig fra

Mai 2019

Allerede for tusen år siden var Bjørvika en møteplass der Alna rant ut i Oslofjorden. Elven dannet grunnlaget for en liten jordbruksbygd som vokste jevnt og trutt. Det var i Bjørvika utgangspunktet til Oslo ble lagt, og tusen år senere er dette igjen blitt ett av byens mest sentrale områder.

Bjørvika-planen, som ble vedtatt i 2003, er den mest omfattende byutviklingen i Oslos historie. Her bygges totalt over 5 000 boliger og 20 000 arbeidsplasser. I tillegg kommer noen av landets viktigste kulturinstitusjoner, slik som Operaen, Munch- og Stenersen-museet og nytt hovedbibliotek for Deichman.

Dronning Eufemias gate, en 700 meter lang og 43 meter bred aveny, er hovedåren i Bjørvika. Som en forlengelse av Prinsens gate, knytter den bydelen sammen med Kvadraturen og selve kjernen i Oslo sentrum. I østre ende ligger middelalderparken og gamlebyen. Konsentrasjonen av publikumsrettede kulturinstitusjoner, offentlige byrom, kontorer og boliger gjør gaten til en av Oslos viktigste adresser i fremtiden.

Sentralt beliggende i Bjørvika, langs Dronning Eufemias gate, utgjør Barcode det kommersielle tyngdepunktet i bydelen. 12 bygg, med til sammen 400 leiligheter og 10 000 arbeidsplasser, er satt sammen for å danne en ny type urbanitet. Hvert enkelt bygg har en sterk identitet, samtidig som totaliteten har gitt en helt særegen arkitektonisk opplevelse.

Foruten boliger og kontorarbeidsplasser oppover i etasjene er det lagt handels- og bevertningsarealer på bakkeplan i hele Barcode. Her etableres det fortløpende et mylder av butikker, restauranter, caféer etc. Disse skal ivareta ikke bare brukerne av byggene, men også en betydelig mengde tilreisende besøkende og turister. Barcode er allerede regnet som en av hovedstandens viktigste attraksjoner og mest yndete fotomotiv.

Den spennende byutviklingen og Barcodes plassering inntil Norges største kollektivknutepunkt, kombinert med arkitektur som vektlegger åpenhet, teknologi og innovasjon, har tiltrukket seg noen av de mest fremtidsrettede aktørene i norsk næringsliv. Bedrifter som PwC, KLP, DNB og Deloitte var alle tidlig ute med å sikre seg posisjon i Oslos nye skyline, med langsiktige kontrakter på hvert sitt enbruker-bygg. Dette gjør at Barcode i all hovedsak er utsolgt for kontorarealer i overskuelig fremtid, med unntak av rekkens eneste flerbrukerbygg – DEG16.