Ytre Oslo Sentrum

Til leie – Essendropsgate 3

Kontorlokale - Fasade
Kontorlokale - Fasade
Kontorlokaler - Inngangsparti
Kontorlokaler - Inngangsparti
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kontor
Kontorlokaler - Kantine
Kontorlokaler - Kantine
Kontorlokaler - Møterom
Kontorlokaler - Møterom
Kontorlokaler - Møterom
Kontorlokaler - Møterom
Kontorlokaler - Auditorium
Kontorlokaler - Auditorium
Kontorlokaler - Auditorium
Kontorlokaler - Auditorium
Flyfoto
Flyfoto
Plan 1 - 486 kvm
Plan 1 - 486 kvm
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET
  • VEDLEGG

Beskrivelse

Bygget eies og forvaltes av Furuholmen Eiendom AS. Daglig drift utføres av Furuholmen Eiendoms- drift AS. Bygget er fra 1998.

Byggets areal
Essendropsgate 3 er i dag et bygg med flere kontorleietakere. Samlet areal er 11.107 kvm BTA.

Lokalene
Fine kontorlokaler i 1. etasje rett ved hovedinngangen. God takhøyde, mye lys og effektiv løsning.

Adkomst
Bygget har inngangskontroll og betjent resepsjon (07.45 til 16.30). Det er felles varemottak og avfallshåndteringsanlegg i kjeller. Innkjøring via rampe til parkeringsgarasjer. Dette opplegget deles med bl.a. Nordea og Jacobs.

Miljø
Bygget er energimerket og har fått karakter C. Gårdeier har det siste året gjennomført betydelige endringsarbeider i resepsjonsområdet og kantine, samt møteromsområdet. Det er også utplassert en rekke kunstverk i fellesområdene. Uteanlegget drives og vedlikeholdes av Sameiet Essendropsgate 5.

Parkering
Det er parkeringsplasser i kjeller for ca. 450 biler. Disse disponeres i hovedsak av Q-park og leies direkte derfra. Gårdeier disponerer 25 plasser som leies ut til byggets brukere. For besøkende er det betalplasser utenfor hovedinngang. Det er adkomst til og fra garasjeanlegget via heiser i nabobygg, der hvor Elixia holder til. Sykkelparkering finnes på utsiden av bygget. Det etablert innendørs avlåst sykkelparkering.

Auditorium
I byggets underetasje finnes det et auditorium med plass til 118 personer. Her er i tillegg til vrimleområde, to møterom (8 og 16 plasser). Området er nyoppusset og bestykket med nytt AV-utstyr.

Kantine
Kantinen ligger sentralt plassert i 1. etasje. Det er plass til ca. 160 personer om gangen. Kantinen har også eget rom som kan brukes til lukkede luncher. Dette rommet har også egen inngang.

Fellesfasiliteter
Auditorium med plass til inntil 118 deltakere
Kantine
Sykkelparkering, også låst
Felles garderobe/dusj

Bydel Frogner er Oslos mest folkerike bydel med over 50 000 innbyggere. Det er også den mest velstående bydelen, med de dyreste boligene. Bydelen er en hektisk og sentrumsnær bydel med bortimot like mange arbeidsplasser som innbyggere. Geografisk omfatter bydelen mesteparten av Aker Brygge, deler av Vika, Bygdøy og de sentrale handlegatene Bogstadveien og Hegdehaugsveien, samt store deler av trafikkerte Kirkeveien (Ring 2).

I Vika og på Aker Brygge og Tjuvholmen finner vi Oslos dyreste kontorbygg, og det er også høye leiepriser i området rundt Solli plass. Ellers er det få store kontorbygg i bydelen, med et par unntak på Majorstuen. Næringsbyggene i bydelen utenfor Vika og Aker Brygge er typisk eid av mindre, private gårdeiere, der gårdene gjerne en kombinasjon av kontorer, handelsarealer og leiligheter.

Det er livlig på kvelds- og nattetid i bydelen, med et variert tilbud på cafe- og restaurantfronten. Bydel Frogner har en solid "handelseksport", flere fra nabobydelene kommer for å handle i spesielt Bogstadveien og Hegdehaugsveien. Disse handlegatene har de dyreste leieprisene etter Karl Johans gate.