Oslo sentrum

Til leie – Egertorget - Horngården - Moderne kontorlokaler

20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition/Ventilasjon Alarm Bredbåndstilknytning Heis Kantine

Beskrivelse

Midt på Egertorget har vi gleden av å kunne tilby lyse og moderne kontorlokaler med høy standard i Horngården - Karl Johans gate 18C.

Eiendommen har et tiltalende inngansparti med to heiser. Godt med lys sikrer gode arbeidsforhold og flott utsikt utover Egertorget.

Adkomst

Meget enkel adkomst direkte fra Egertorget og med Stortinget T-bane stasjon i umiddelbar nærhet. Det er flere parkeringshus i nærheten hvor det kan leies parkeringsplasser.

Beliggenhet

Horngården ligger senralt plassert midt på Egertorget og med umiddelbar nærhet til Stortinget T-bane stasjon.

Kort avstand til byens mange servicetilbud.

Standard

Lokalet er nyoppusset og holder en meget god standard. Det er balansert ventilasjon med kjøling i lokalet.

Innhold

Lokalene inneholder cellekontorer, møterom/kursrom, stort åpent landskap, kjøkken, sosial sone, lager, toaletter etc. Lokalene fremstår som meget moderne med lyse overflater. De mange vinduene sikrer godt lysinnslipp til både arbeidsplasser, møterom og sosiale soner.

Lokalene kan tilpasses ytterligere for leietakers ønsker og behov.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 207
Bruksnr: 325

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.