Oslo sentrum

Til leie – Effektive kontorer i moderne kontorbygg rett ved Nationaltheateret

Tullins gate 2 - Fasade kveld I
Tullins gate 2 - Fasade kveld I
Fasade Tullins gate 2
Fasade Tullins gate 2
Trikkeholdeplass - rett utenfor bygget
Trikkeholdeplass - rett utenfor bygget
Lyst og representativt inngangsparti
Lyst og representativt inngangsparti
Moderne, oppgradert trappeløp
Moderne, oppgradert trappeløp
Ærverdig eiendom
Ærverdig eiendom
Hyggelig bespisningsareal i tilknytning til kantinen
Hyggelig bespisningsareal i tilknytning til kantinen
Lounge for uformelle møter i tilknytning til kantinen
Lounge for uformelle møter i tilknytning til kantinen
Rom for fellesmøter/samlinger utenom kantinens åpningstid
Rom for fellesmøter/samlinger utenom kantinens åpningstid
Store, freshe garderober med låsbare skap, tørkerom og dusjer
Store, freshe garderober med låsbare skap, tørkerom og dusjer
Lyse og fleksible kontorer
Lyse og fleksible kontorer
5. etg 782 m2 - Hyggelig ankomst med resepsjon
5. etg 782 m2 - Hyggelig ankomst med resepsjon
5. etg - 782 m2 - Stort møterom
5. etg - 782 m2 - Stort møterom
5. etg 782 m2 - Flere møterom i lokalene - ev teamkontorer
5. etg 782 m2 - Flere møterom i lokalene - ev teamkontorer
5. etg 782 m2 - Stillerom - kontor
5. etg 782 m2 - Stillerom - kontor
5.etg 782 m2 - Innbydende kontorer - kan overtas slik de står
5.etg 782 m2 - Innbydende kontorer - kan overtas slik de står
5. etg 782 m2 - Effektive lokaler med stillerom, sosial sone og teamkontorer
5. etg 782 m2 - Effektive lokaler med stillerom, sosial sone og teamkontorer
Samtalerom / kontor
Samtalerom / kontor
Eksempel på kontor - rom for to arbeidsplasser
Eksempel på kontor - rom for to arbeidsplasser
Eksempel fra annen leietaker - LEd belsyning, moderne glassfronter og hyggelig sosial sone
Eksempel fra annen leietaker - LEd belsyning, moderne glassfronter og hyggelig sosial sone
Eksempel fra annen leietaker - hyggelig inngangsparti
Eksempel fra annen leietaker - hyggelig inngangsparti
Eksempel fra annen leietaker - møterom
Eksempel fra annen leietaker - møterom
2. etg - 1 leietaker
2. etg - 1 leietaker
Eksempel fra annen leietaker - moderne kjøkkenløsning
Eksempel fra annen leietaker - moderne kjøkkenløsning
2. etg - illustrasjon mot Edvard Storms gate
2. etg - illustrasjon mot Edvard Storms gate
Scandic Hotell - vis à vis Tullins gate 2
Scandic Hotell - vis à vis Tullins gate 2
Tullin's Cafè - en institusjon i Oslo
Tullin's Cafè - en institusjon i Oslo
Utsikt fra Radisson Blu
Utsikt fra Radisson Blu
Slottsparken - kun noen minutters gange fra Tullins gate 2
Slottsparken - kun noen minutters gange fra Tullins gate 2
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Tullins gate 2 har en svært sentral og hyggelig beliggenhet ved Holbergs plass og Slottsparken. I umiddelbar nærhet er et utvalg hoteller med bla Radisson Blu, et rikt utvalg av restauranter, cafeer, kaffebarer og butikker.

Inneholder

Kontorarealene har egen inngang på hjørnet av bygget, gårdeier har akkurat ferdigstilt oppgradering av innvendig inngangsparti slik at dette fremstår representativt for ansatte og besøkende i bygget (se illustrasjon av dette i annonsen).

Bygget har trappe/heisløp i midten av etasjene, slik at man får lyse og effektive arbeidsarealer ut mot byggets fasader.

Ledig areal:

2. etg ca 457 m2 BTA

Åpne lyse arealer med god eksponeringsmulighet mot Tullins gate og byggets felles inngangsparti. Lokalene egner seg godt for en åpen løsning og vil ha rom for opp mot 20-30 personer i tillegg til god dekning på møterom/stillerom. Lokalene kan også egne seg godt for kontor i kombinasjon med showroom, kursvirksomhet eller andre ting. Lokalene er i dag rålokaler og vil følgelig overleveres med nye, moderne løsninger og kvaliteter i tråd med deres ønsker og behov.

Parkering

Godt med parkering for leie for ansatte i byggets parkeringskjeller med direkte adkomst via heis/trappeløp til alle kontoretasjer.

I samme parkeringsanlegg er det også god kapasitet for parkering for besøkende mot betaling.

Kantine

Flott, felles kantine i 2. etg, i lyst atrium med svært god takhøyde.

Bebyggelse

Eiendommen ble oppført i 1970, og er totalt på 6.750 kvm over 8 etasjer.

Bygget har blitt løpende oppgradert, senest 2015/2016 med nytt inngangsparti, nye romslige garderober med låsbare skap og tørkerom samt bespisnings/loungeareal i tilknytning til felles kantiine. Her er det AV utstyr slik at arealet også kan benyttes til arrangementer med ansatte og kunder.

I 1. etg er det servicetilbud - Tullins cafe og frisørsalong, kontorlokaler i de øvrige etasjene.

I underetasjen er det 3 etasjers parkeringshus med mulighet for leie av parkering for ansatte i tillegg til korttidsparkering for besøkende. Her kan man også tilrettelegge for sykkelparkering for ansatte.

Ledig fra

Overtagelse etter avtale.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.