Oslo sentrum

Til leie – Effektive kontorer i moderne kontorbygg rett ved Nationaltheateret

Prospektet er ikke aktivt
Tullins gate 2 - Fasade kveld I
Tullins gate 2 - Fasade kveld I
Fasade Tullins gate 2
Fasade Tullins gate 2
Illustrasjon av det nye inngangspartiet
Illustrasjon av det nye inngangspartiet
Flott heis/trapperom i bygget
Flott heis/trapperom i bygget
T2 Plan 2 Nov 2015
T2 Plan 2 Nov 2015
2. etg 55 arbeidsplasser åpen løsning
2. etg 55 arbeidsplasser åpen løsning
2. etg - 30 arbeidsplasser åpen løsning og 5 kontorer
2. etg - 30 arbeidsplasser åpen løsning og 5 kontorer
2. etg - 36 åpne arbeidsplasser og 3 kontorer
2. etg - 36 åpne arbeidsplasser og 3 kontorer
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Tullins gate 2 har en svært sentral og hyggelig beliggenhet ved Holbergs plass og Slottsparken. I umiddelbar nærhet er et utvalg hoteller med bla Radisson Blu, et rikt utvalg av restauranter, cafeer, kaffebarer og butikker.

Inneholder

Kontorarealene har egen inngang på hjørnet av bygget, gårdeier har akkurat ferdigstilt oppgradering av innvendig inngangsparti slik at dette fremstår representativt for ansatte og besøkende i bygget (se illustrasjon av dette i annonsen).

Bygget har trappe/heisløp i midten av etasjene, slik at man får lyse og effektive arbeidsarealer ut mot byggets fasader.

Ledig areal:

2. etg ca 771 m2 BTA (kan deles til hhv ca 295 og 475 m2 BTA):

Åpne lyse arealer med god eksponeringsmulighet mot Tullins gate og byggets felles inngangsparti. Lokalene egner seg godt for en åpen løsning og vil ha rom for opp mot 45 personer i tillegg til god dekning på møterom/stillerom. Lokalene kan også egne seg godt for kontor i kombinasjon med showroom, kursvirksomhet eller andre ting. Lokalene er i dag rålokaler og vil følgelig overleveres med nye, moderne løsninger og kvaliteter i tråd med deres ønsker og behov.

5. etg ca 1035 m2 BTA:

Etasjen er i dag inndelt i to leieforhold på hhv 253 og 782 m2 BTA.

Arealet på 253 m2 BTA har i dag en løsning for 8 - 14 personer i åpen løsning, ett stillerom og ett møterom for 6 - 12 personer, i tillegg kopi/arkiv, lager og tekjøkken. Arealet har i dag en normal kontorstandard, og kan overtas slik det står eller tilpasses før overtagelse.

Arealet på 782 m2 BTA er innredet med 18/20 cellekontorer med god størrelse og dybde, flere av disse brukes i dag som kontor for 2 personer eller møterom for 4. I tillegg er det flott resepsjon og 4-6 romslige møterom. Dagens leietaker har en hyggelig sosial sone i tilknytning til tekjøkken med rom for 14-18 personer. I tillegg er det stillerom, kopi/arkiv og lagerrom i arealet.
Lokalene har i dag en god standard slik det står, og kan følgelig overtas slik det står.

Hele etasjen vil ha rom for opp mot 36 cellekontorer eller 50 - 60 personer i åpen løsning.

Parkering

Godt med parkering for leie for ansatte i byggets parkeringskjeller med direkte adkomst via heis/trappeløp til alle kontoretasjer.

I samme parkeringsanlegg er det også god kapasitet for parkering for besøkende mot betaling.

Kantine

Flott, felles kantine i 2. etg, i lyst atrium med svært god takhøyde.

Bebyggelse

Eiendommen ble oppført i 1970, og er totalt på 6.750 kvm over 8 etasjer.

Bygget har blitt løpende oppgradert, senest 2015/2016 med nytt inngangsparti, nye romslige garderober med låsbare skap og tørkerom samt bespisnings/loungeareal i tilknytning til felles kantiine. Her er det AV utstyr slik at arealet også kan benyttes til arrangementer med ansatte og kunder.

I 1. etg er det servicetilbud - Tullins cafe og frisørsalong, kontorlokaler i de øvrige etasjene.

I underetasjen er det 3 etasjers parkeringshus med mulighet for leie av parkering for ansatte i tillegg til korttidsparkering for besøkende. Her kan man også tilrettelegge for sykkelparkering for ansatte.

Ledig fra

Overtagelse etter avtale.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.