Oslo sentrum

Til leie – Effektive kontorer i moderne kontorbygg rett ved Nationaltheateret

Tullins gate 2 - Fasade kveld I
Tullins gate 2 - Fasade kveld I
Fasade Tullins gate 2
Fasade Tullins gate 2
bilde 1
bilde 1
Inngang heis/trapp
Inngang heis/trapp
bilde 2
bilde 2
bilde 3
bilde 3
bilde 4
bilde 4
bilde 5
bilde 5
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beliggenhet

Tullins gate 2 har en svært sentral og hyggelig beliggenhet ved Holbergs plass og Slottsparken. I umiddelbar nærhet er et utvalg hoteller med bla Radisson Blu, et rikt utvalg av restauranter, cafeer, kaffebarer og butikker.

Inneholder

Kontorarealene har egen inngang på hjørnet av bygget, gårdeier har akkurat ferdigstilt oppgradering av innvendig inngangsparti slik at dette fremstår representativt for ansatte og besøkende i bygget (se illustrasjon av dette i annonsen).

Bygget har trappe/heisløp i midten av etasjene, slik at man får lyse og effektive arbeidsarealer ut mot byggets fasader.

Det ledige arealet i 5. etg på ca 253 m2 BTA kan overtas slik det står med møterom for 8 - 12 stk, to teamarealer for 4 - 16 personer samt kontor/stillerom. Normal god kontorstandard slik det står.

I 2. etg er det flotte arealer på ca 775 m2 for kontor eller kombinasjon av kontorer/showroom. Også her kan etasjen deles av, fra ca 400 m2 BTA.

Gårdeier vil kunne tilpasse og oppgradere arealene i tett dialog med leietaker, slik at din bedrift får 100% tilpassede kontorer.

Parkering

Godt med parkering for leie for ansatte i byggets parkeringskjeller med direkte adkomst via heis/trappeløp til alle kontoretasjer.

I samme parkeringsanlegg er det også god kapasitet for parkering for besøkende mot betaling.

Kantine

Flott, felles kantine i 2. etg, i lyst atrium med svært god takhøyde.

Bebyggelse

Eiendommen ble oppført i 1970, og er totalt på 6.750 kvm over 8 etasjer.

I 1. etg er det servicetilbud - Tullins cafe og frisørsalong, kontorlokaler i de øvrige etasjene.

I underetasjen er det 3 etasjers parkeringshus med mulighet for leie av parkering for ansatte i tillegg til korttidsparkering for besøkende.

Ny, felles kantine i 2. etg, og nye, flotte dusj/garderober i 1. etg. I 2. etg er det tilgang til felles møterom for opp mot 50 personer.

Ledig fra

Overtagelse etter avtale.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 209
Bruksnr: 443

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.