Oslo sentrum

Til leie – Byporten - Oslo S, byens viktigste knutepunkt, mer sentralt blir det ikke. 1.350 - 2.700 kvm ledig lokale som tilpasses leietaker

Byportens kjente fasade på Jernbanetorget
Byportens kjente fasade på Jernbanetorget
Kontordelen av byporten
Kontordelen av byporten
Felles inngangspart i- Biskop Gunnerus gate 6
Felles inngangspart i- Biskop Gunnerus gate 6
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Inngangsparti - eksponeringsmuligheter for leietaker
Inngangsparti - eksponeringsmuligheter for leietaker
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Fra Statsbygg sine lokaler i Byporten
Møterom fra lokalet. ledig lokale på 1325 kvm BTA
Møterom fra lokalet. ledig lokale på 1325 kvm BTA
Miniauditorium. Ledig lokale på 1325 kvm BTA - 2700 kvm BTA
Miniauditorium. Ledig lokale på 1325 kvm BTA - 2700 kvm BTA
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde
Byporten, nærmeste nabo med Oslo Sentralbanestasjon og Barcode mot syd
Byporten, nærmeste nabo med Oslo Sentralbanestasjon og Barcode mot syd
Plantegning 3 etg. Ledig lokale på 1325 kvm BTA - 2700 kvm BTA
Plantegning 3 etg. Ledig lokale på 1325 kvm BTA - 2700 kvm BTA
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Beskrivelse

» Gå tørrskodd til Oslo S og Byporten kjøpesenter

» Med Flytoget og offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet

» Alt av servicetilbud i Byporten og Oslo City kjøpesenter

» Inntil 2700 kvm BTA på ett plan. Lokalene kan deles opp


» Lokalene tilpasses leietakers ønsker og behov

Kontoreiendommen ble oppført i 1999 og består av 9 etasjer over bakkenivå, i tillegg til to kjelleretasjer med inntil 160 parkeringsplasser. Biskop Gunnerus gate 6 er en kombinasjonseiendom bestående av kontorarealer, Byporten kjøpesenter, hotell Scandic Byporten og parkeringsarealer. Kontorarealene er adskilt fra kjøpesenter og hotell. Eiendommen er en attraktiv kontoreiendom med beliggenhet ved byens største og viktigste kollektivknutepunkt, Oslo S. Fra eiendommen kan du gå "tørrskodd" til Flytoget!

Lokalene har kjøletak og fjernvarme. Eiendommen har for øvrig egen vaktsentral og er bemannet med to driftsteknikere. Fasader, inngangsparti og garasjeanlegg kameraovervåkes 24t/365 dager i året.

Inngangspartiet i første etasje er nyoppusset og fremstår representativt med flatskjermer og utstillingsmontre. Leietaker gis anledning til å benytte disse for eksponering. Lokalene passer for leietakere som ønsker å være tilgjengelig for ansatte og forretningsforbindelser.

Beliggenhet

Byporten har en unik beliggenhet i bybildet ved knutepunktet for all kollektivtrafikk i Oslo. Flytoget, tog, T-bane, trikk, buss, samt taxiholdeplass er alle tilgjengelig rundt Oslo S.

I Byporten kan vi tilby leie av garasjeplasser for leietaker, samt besøksparkering som ivaretas i eiendommens parkeringshus. Adkomst til parkeringsanlegget er skiltet fra Ring 1, og innkjøring ligger sentralt i forhold byens store innfartsårer.

I kjelleranlegget tilbys innendørs sykkelparkering.

Byporten kjøpesenter har alt av servicetilbud som mote, fritid, spisesteder, dagligvare- og tjenestetilbud. I umiddelbar nærhet ligger Barcode og Schweigaardsgate der større finanskonsern har etablert seg samt flere hotell- og konferansefasiliteter. I tillegg ligger Oslo City og Østbanehallen i umiddelbar nærhet med ulike og varirte tilbud.

Innhold

3. etg., ca 2.700 kvm BTA kontorareale.

Lokalet kan evt. deles i to utleieenheter ca. 1000 kvm.

Kontorlokalene er arealeffektive og fleksible. Lokalene består i dag i hovedsak av cellekontorer, teamkontorer og åpent landskap. Totalt ca 110 arbeidsplasser, fordelt på 80 plasser i cellekontorer/team og 30 arbeidsplasser i åpent landskap.

Lokalene inneholder: møterom, auditorium/amfi (30 personer), kantinekjøkken og minikjøkken.

Kontorarealene tilpasses ny leietaker. Arealet er fleksibelt med en teknisk grid/moduler per 2,4 meter med himlingskjørt, som underbygger eventuelle organisasjonsendringer. Inndelingen gjør at det er enkelt å endre planløsning. Lokalene egner seg like godt som kontorlandskap, som for cellekontorer og/eller kombinasjonsløsninger.

Datakabling: Cat 6.

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.