Oslo sentrum

Til leie – BUREAU DU NORD - Kontorlokaler med historisk patina i Dronningens gate 13!

22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
  • BESKRIVELSE
  • OM OMRÅDET

Fasiliteter

Aircondition Alarm Bredbåndstilknytning Heis

Beskrivelse

Bureau Du Nord henter sitt franskinspirerte navn fra det fasjonable hotellet Hotel Du Nord som åpnet i Dronningens gate 13 i 1828 - hele førtiseks år før Grand Hotel eksisterte. Bygget ligger i nedre del av Kvadraturen, som er den eldste delen
av hovedstaden. Bygget regnes som et av Oslos eldste, og er av den grunn vernet av Riksantikvaren. Eiendommen ble opprinnelig bygd som et enetasjes murhus for borgermester Stockfleth.

Bygget gjenomgikk en omfattende rehabiliteringsprosess i 1998, og fremstår nå som en moderne kontoreiendom innvendig. De ledige kontorlokalene er spredt over fem etasjer, og baserer seg hovedsaklig på en åpen landskapsmodell. Den historiske patinaen er fremdeles godt synlig i stukkatur, skråtak og tykke murvegger som gir et elegant inntrykk.

Lokalene vil skreddersys leietakerens ønsker og behov.

Adkomst

Av- og påkjøring til E6 og E18 ligger på hver sin side av kvartalet, som gir svært enkel adkomst til bygget med bil. For kollektivt reisende ligger Oslo Sentralstasjon ca. 500m unna, hvor man finner T-bane, trikk, tog, flytog. Ca. 200m unna liggernærmeste buss- og trikkestopp. Taxiholdeplass på Bankplassen.

Det er enkel biladkomst og mulighet for leie av parkeringsplasser i bakgården i tillegg til gateparkering for besøkende. Det er flere parkeringshus i nærheten som bl.a Paleet Parkeringshus i Prinsensgate og Bankplassen P-hus under Museet for Samtidskunst. Like ved Akershus Festning finnes det en kommunal og gratis ladestasjon for elbilder.

Beliggenhet

Dronningens gate 13 ligger i nedre del av Kvadraturen, i kvartalet mellom Tollbugata og Rådhusgata. Kvadraturen var sentrum i Christiania og er egentlige gamlebyen i Oslo. Her vokste en ny by frem etter at Oslo brant i 1624. Området har bevart god arkitektur fra fire århundrer.

Standard

Det legges opp til tidsriktige løsninger og høy standard.

Innhold

Lokalet vil bli strippet ned til betong og bygges opp med moderne løsninger og innredninger etter leietakers ønsker og behov. Eiendommens særpreg og funksjonaliteter samt lys fra to sider er med på å gi arealene gode lysforhold og godt arbeidsmiljø. Fellesfunksjoner som toalett, minikjøkken etc, samt heis og trappeadkomst er plassert midt i lokalene eller i bakkant mot endevegger.

Arealene kan leies etasjevis, eller samlet og egner seg godt for små mellomstore foretak som vil sitte godt og sentralt.Eiendommen eies og forvaltes av Ragde Eiendom:

Våre kunder skal merke god drift
Ragde Eiendom AS drifter alle sine eiendommer med egne ansatte. Gjennom høy fagkompetanse og tilstedeværelse sørger driftsavdelingen for at byggene fungerer optimalt

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 301
Gårdsnr: 207
Bruksnr: 37

Oslo sentrum inneholder den klart største delen av kontorarealene i Oslo. Akershus Eiendom regner med at om lag 3 millioner kvadratmeter av Oslos totalt 8 millioner kontorkvadratmeter befinner seg i sentrum, men da inkluderer de området fra Solli plass i vest til Bjørvika i øst.

Sentrum vil av naturgitte årsaker alltid være det mest sentrale området i Oslo, med kort vei til alle servicefasiliteter og ikke minst en suveren kollektivdekning. Arealledigheten i området er som regel lavest blant de ulike områdene i hovedstaden. Gjennomgående er ledigheten på 4-5 prosent, og sjelden over 6-7 prosent. Ledigheten i sentrum var eksempelvis i 2009 ned mot det halve av ledighetsnivået til prestisjeområdet CBD.

All utbygging skjer på eksisterende bebygde tomter. Stort sett kan ledigheten i sentrum oppsummeres som friksjonsledighet og ledighet i påvente av oppgraderinger. Dette gjelder særlig i de vestre delene av sentrum. Oslo sentrum kjennetegnes likevel av mange gamle bygårder, som er umoderne og lite areal- og energieffektive etter dagens krav. Det går derfor mot en rekke moderniseringer de kommende årene for at gårdene skal holde seg attraktive.

Parkeringsdekningen i sentrum er svært dårlig, hvis vi ser bort fra de private parkeringshusene. Til gjengjeld er altså kollektivdekningen i særklasse og omfatter både tog, T-bane, trikk, buss og ferge.

To store private gårdeiere peker seg ut i Oslo sentrum, Olav Thon og Eiendomsspar. Det offentlige er en stor eiendomsbesitter gjennom Statsbygg. Rom Eiendom eier mye rundt Oslo S, det samme gjør Entra Eiendom. Ellers består utleierne av alt fra livselskaper, pensjonskasser, eiendomsfond til mindre private gårdeiere og utenlandske aktører.

Med unntak av Bjørvika og Schweigaards gate, er det svært få bygg i sentrum som er store nok til å være hovedkontorfunksjoner for de største bedriftene. Det finnes imidlertid en rekke større offentlige leietakere i sentrum innenfor stats- og kommuneforvaltningen, samt rettsvesenet.

Leietakermassen i Oslo sentrum er gjennomgående spredt, med alt fra offentlige leietakere, foreninger og organisasjoner, forlag, advokater, finans og tjenesteytende næringer generelt. Handelseiendommene har kontorarealer i de øverste etasjene.

Leieprisene i Oslo sentrum ligger naturlig nok høyt, opp mot nivåene i prestisjeområdet CBD for de dyreste lokalene rundt Rådhuset, Oslo S og Regjeringskvartalet og Tinghuset, og etter hvert Bjørvika. Beveger vi oss bortover Storgata og i nedre delen av Kvadraturen, med til dels gamle og utdaterte bygninger, snakker vi om leienivåer på halvparten av toppnivåene.

Leienivåene i de dyreste områdene av Oslo sentrum svinger mye og nesten like mye som i prestisjeområdet.