Rogaland

Til leie – BTA. 1410 - 2860 KVM. SVÆRT SENTRAL KONTOREIENDOM MED GOD EKSPONERING PÅ FORUS TIL LEIE

51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
  • BESKRIVELSE

Beliggenhet, adkomst

Lokalene ligger sentralt på Forus - med god eksponering mot Maskinveien og motorveg

Arealer og fordeling per etasje

Bygget er på totalt bta. 6 352 kvm. hvorav følgende kan leies:

Andre etasje: ca. bta: 1410 kvm.
Fjerde etasje: ca. bta. 1450 kvm.

- Femte etasje med stor takterrasse kan også vurderes utleid

- Det er mulighet til å leie både mindre og større areal

- Kan leies ut delvis møblert etter avtale om ønskelig

Arealene er brutto og inkluderer tilgang til kantine, fem møterom, klasserom, garderober, treningsrom etc.

Byggemåte

Stedstøpt grunnmurer, betongelementer i etasjeskiller, platekledd klimavegger ihht. TEK 07

Standard

Høy standard i nyere bygg

Møblering

Møbler kan inngå i leieforholdet

Oppvarming

- Fjernvarme, vannbåren
- Ventilasjon/ kjøling: Behov styrt ventilasjon med vannbåren varme og kjøling. Varmegjenvinner på opptil 85%

Parkering

God parkeringsdekning i lukket anlegg og på tilhørende tomt

Prisantydning

Etter nærmere avtale

Takst / tilstandsrapport

Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål. Tallene er oppgitt av huseier

Arealangivelser i salgsoppgaven

Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål. Tallene er oppgitt av huseier

Overtagelse

Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 15
Bruksnr: 693